سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ناگفته‌های انتخاب مدرسه

اطلاعات بیشتر ...

کدام مدرسه برای فرزند من مناسب‌تر است؟

اطلاعات بیشتر ...
تبلیغات

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی

1 2 مطلب : 19
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (14 الی 20 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (14 الی 20 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 14 الی 20 مهر است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (28 مهر الی 4 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (28 مهر الی 4 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 28 مهر الی 4 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (26 آبان الی 2 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (26 آبان الی 2 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 26 آبان الی 2 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (21 الی 27 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (21 الی 27 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 21 الی 27 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(12 الی 18 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(12 الی 18 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 12 الی 18 آبان است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (3 الی 9 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (3 الی 9 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 3 الی 9 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(6 الی 12 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(6 الی 12 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 6 الی 12 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(13 الی 19 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(13 الی 19 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 13 الی 19 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (5 الی 11 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (5 الی 11 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 5 الی 11 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (24 الی 30 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (24 الی 30 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 24 الی 30 آذر است.

0 :
ادامه...
1 2 مطلب : 19
تبلیغات

جشنواره دانش آموزی سینا  class=
هوپا ناشر کتاب های خوردنی  class=
هدیه نوروزی تیزلند به مدارس تهران  class=