سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تکلیف شب حذف نشده است!

اطلاعات بیشتر ...

منابع آزمون های المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی 98-1397

اطلاعات بیشتر ...
تبلیغات

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی

1 مطلب : 10
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (14 الی 20 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (14 الی 20 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 14 الی 20 مهر است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (28 مهر الی 4 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (28 مهر الی 4 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 28 مهر الی 4 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (21 الی 27 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (21 الی 27 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 21 الی 27 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (5 الی 11 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (5 الی 11 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 5 الی 11 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (26 آبان الی 2 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (26 آبان الی 2 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 26 آبان الی 2 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (3 الی 9 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (3 الی 9 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 3 الی 9 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(22 الی 28 دی)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(22 الی 28 دی)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 22 الی 28 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(12 الی 18 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(12 الی 18 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 12 الی 18 آبان است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (24 الی 30 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (24 الی 30 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 24 الی 30 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (10 الی 16 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (10 الی 16 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 10 الی 16 آذر است.

0 :
ادامه...
1 مطلب : 10
تبلیغات

جشنواره دانش آموزی مدکاپ  class=
کلاس آنلاین نکته های آرایه های ادبی و زبان فارسی استاد عبدالمحمدی  class=