سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تکلیف شب حذف نشده است!

اطلاعات بیشتر ...

منابع آزمون های المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی 98-1397

اطلاعات بیشتر ...
تبلیغات

برنامه مطالعاتی دهم تجربی

1 2 3 مطلب : 26
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (20 تا 26 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (20 تا 26 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 20 تا 26 آبان 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

0 :
ادامه...
برنامه هفتگی (24 الی 30 مهر) ویژه دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی

برنامه هفتگی (24 الی 30 مهر) ویژه دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی

برنامه درسی پیشنهادی آقای ادیب ویژه دانش آموزان رشته ی تجربی (24 الی 30 مهر )

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی (30دی تا 6 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی (30دی تا 6 بهمن)

این برنامه برای آزمون های تستی پایه دهم رشته تجربی تنطیم شده است.

2 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (30 دی تا 6 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (30 دی تا 6 بهمن)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته تجربی برای 30 دی تا 6 بهمن 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی (15 الی 21 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی (15 الی 21 اردیبهشت)

برنامه ریزی درسی پایه دهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 15 الی 21 اردیبهشت 96-97 است. دانلود کنید

3 :
ادامه...
برنامه هفتگی (3 الی 9 مهر) ویژه دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی

برنامه هفتگی (3 الی 9 مهر) ویژه دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی

برنامه درسی پیشنهادی آقای ادیب ویژه دانش آموزان رشته ی تجربی(3 الی 9 مهر )

ادامه...
برنامه هفتگی (1 الی 7 آبان ) ویژه دانش آموزان پایه  دهم رشته تجربی

برنامه هفتگی (1 الی 7 آبان ) ویژه دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی

برنامه درسی پیشنهادی آقای ادیب ویژه دانش آموزان رشته ی تجربی (1 الی 7 آبان )

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی (23 الی 29 تیر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی (23 الی 29 تیر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 23 الی 29 تیر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(28 مهر الی 4 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(28 مهر الی 4 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 28 مهر الی 4 آباناست.

0 :
ادامه...
برنامه هفتگی (6 الی 12 آذر) ویژه دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی

برنامه هفتگی (6 الی 12 آذر) ویژه دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی

برنامه درسی پیشنهادی آقای ادیب ویژه دانش آموزان رشته ی تجربی (6 الی12 آذر)

ادامه...
1 2 3 مطلب : 26
تبلیغات

جشنواره دانش آموزی مدکاپ  class=
کلاس آنلاین نکته های آرایه های ادبی و زبان فارسی استاد عبدالمحمدی  class=