سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تبلیغات

برنامه مطالعاتی هشتم

1 2 مطلب : 17
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(28مهر  الی 4 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(28مهر الی 4 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 28مهر الی 4 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(19 الی 25 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(19 الی 25 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 19 الی 25 آبان است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی(27 آبان الی 3 آذر) ویژه دانش آموزان پایه هشتم

برنامه مطالعاتی(27 آبان الی 3 آذر) ویژه دانش آموزان پایه هشتم

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای شروع سال تحصیلی 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

2 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی(9 الی 15دی) ویژه دانش آموزان پایه هشتم

برنامه مطالعاتی(9 الی 15دی) ویژه دانش آموزان پایه هشتم

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای شروع سال تحصیلی 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(21 الی 27 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(21 الی 27 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 21 الی 27 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی(25آذر الی 1دی) ویژه دانش آموزان پایه هشتم

برنامه مطالعاتی(25آذر الی 1دی) ویژه دانش آموزان پایه هشتم

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای شروع سال تحصیلی 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(31شهریور الی6 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(31شهریور الی6 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 31شهریور الی6 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(5 الی 11 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(5 الی 11 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 5 الی 11 آبان است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی(16 الی 22 دی )ویژه دانش آموزان پایه هشتم

برنامه مطالعاتی(16 الی 22 دی )ویژه دانش آموزان پایه هشتم

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای شروع سال تحصیلی 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(23 الی 29 تیر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(23 الی 29 تیر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 23 الی 29 تیر است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

0 :
ادامه...
1 2 مطلب : 17
تبلیغات

گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=
کتاب زنان پیشرو  class=