سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تبلیغات

برنامه های ریزی آموزشی

1 2 مطلب : 11
برنامه مطالعاتی پایه  دوازدهم رشته انسانی (24 الی 30 شهریور)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی (24 الی 30 شهریور)

رنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 24 الی 30شهریور است.

0 :
ادامه...
مهلت سنجش کلاس اولی ها تا پایان این ماه

مهلت سنجش کلاس اولی ها تا پایان این ماه

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: تاکنون یک میلیون کلاس اولی سنجش شدند و هنوز 400 هزار نوآموز ماندند که تنها تا پایان شهریور ماه فرصت دارند.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (31 شهریور الی 6مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (31 شهریور الی 6مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای31شهریور الی6 مهراست.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (19 الی 25 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (19 الی 25 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای19 الی 25 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه  دوازدهم رشته انسانی (19 الی 25 آبان )

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی (19 الی 25 آبان )

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای19 الی 25 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (24 الی 30 شهریور)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (24 الی 30 شهریور)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 24 الی 30شهریور است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه  دوازدهم رشته انسانی (7 الی 13 مهر )

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی (7 الی 13 مهر )

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای7 الی 13 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (7 الی 13 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (7 الی 13 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای7 الی 13 مهر است.

0 :
ادامه...
کاهش 60 ساعت از زمان آموزش در دوره دوم ابتدایی و متوسطه اول

کاهش 60 ساعت از زمان آموزش در دوره دوم ابتدایی و متوسطه اول

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به اجرای برنامه ویژه مدارس گفت: 60 ساعت از زمان آموزش در طول یک سال کاهش و به این برنامه اختصاص داده می شود.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه  دوازدهم رشته انسانی (10 الی 16 شهریور)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی (10 الی 16 شهریور)

رنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 10 الی16 شهریور است.

0 :
ادامه...
1 2 مطلب : 11
تبلیغات

دبستان مهر دکتر شاکری  class=
پیش دبستان و دبستان سرو اندیشان آفتاب  class=
گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=