سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ثبت نام مدارس تیزهوشان : دستورالعمل و منابع

اطلاعات بیشتر ...

منابع آزمون تیزهوشان و بودجه بندی

اطلاعات بیشتر ...
تبلیغات

مشاوره تحصیلی متوسطه دوره اول و دوم

1 2 3 مطلب : 21
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی(3 الی 9 آذر ماه )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی(3 الی 9 آذر ماه )

برنامه آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس تهران، برای دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی است. دانلود کنید و به دوستان خود اطلاع دهید.

1 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم (3 الی 9آذر ماه )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم (3 الی 9آذر ماه )

این برنامه آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس تهران، برای دانش آموزان پایه هفتم است. دانلود کنید.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی(3 الی 9آذر ماه )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی(3 الی 9آذر ماه )

برنامه آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی است. دانلود کنید و به دوستان خود اطلاع دهید.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی(1 الی 7 دی ماه )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی(1 الی 7 دی ماه )

این برنامه آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس تهران، برای دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی است. دانلود کنید.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی(17 الی 23 آذر ماه )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی(17 الی 23 آذر ماه )

این برنامه آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس تهران، برای دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی است. دانلود کنید.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی(1 الی 7 دی ماه )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی(1 الی 7 دی ماه )

این برنامه آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس تهران، برای دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی است. دانلود کنید.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم تیزهوشان(3 الی 9آذر ماه )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم تیزهوشان(3 الی 9آذر ماه )

این برنامه آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس تهران، برای دانش آموزان پایه نهم تیزهوشان است. دانلود کنید.

3 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی(3 الی 9 آذر ماه )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی(3 الی 9 آذر ماه )

این برنامه آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس تهران، برای دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی است. دانلود کنید.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی(17 الی 23 آذر ماه )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی(17 الی 23 آذر ماه )

این برنامه آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس تهران، برای دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی است. دانلود کنید.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی(25آذر الی 1دی) ویژه دانش آموزان پایه هفتم

برنامه مطالعاتی(25آذر الی 1دی) ویژه دانش آموزان پایه هفتم

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای شروع سال تحصیلی 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

0 :
ادامه...
1 2 3 مطلب : 21
تبلیغات

انتشارات آموزشی کاگو class=
مدرسه سفیران پردیس class=