سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه دهم (دوره دوم متوسطه )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 297
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(25 الی 31 خرداد)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(25 الی 31 خرداد)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 25 الی 31 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(25 الی 31 خرداد)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(25 الی 31 خرداد)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 25 الی 31 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(25 الی 31 خرداد)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(25 الی 31 خرداد)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 25 الی 31 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(18 الی 24خرداد)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(18 الی 24خرداد)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 18 الی 24خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(18 الی 24خرداد)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(18 الی 24خرداد)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 18 الی 24 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(18 الی 24خرداد)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(18 الی 24خرداد)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 18 الی 24خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(11 الی 17خرداد)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(11 الی 17خرداد)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 11 الی 17خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(11 الی 17خرداد)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(11 الی 17خرداد)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 11 الی 17خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(11 الی 17خرداد)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(11 الی 17خرداد)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 11 الی 17خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(4 الی 10خرداد)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(4 الی 10خرداد)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 4 الی 10خرداد است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 297
تبلیغات

نکاتی که قبل از آزمون تیزهوشان باید بدانید  class=
دبستان مهر دکتر شاکری  class=
گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=