سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ناگفته‌های انتخاب مدرسه

اطلاعات بیشتر ...

کدام مدرسه برای فرزند من مناسب‌تر است؟

اطلاعات بیشتر ...

پایه دهم (دوره دوم متوسطه )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 252
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(20 الی 26 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(20 الی 26 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 20 الی 26 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(20 الی 26 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(20 الی 26 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 20 الی 26 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(20 الی 26 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(20 الی 26 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 20 الی 26 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(13 الی 19 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(13 الی 19 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 13 الی 19 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(13 الی 19 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(13 الی 19 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 13 الی 19 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(13 الی 19 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(13 الی 19 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 13 الی 19 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(6 الی 12 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(6 الی 12 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 6 الی 12 بهمن است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 252
تبلیغات

وبینار ناگفته های انتخاب مدرسه  class=
وبینار ناگفته های انتخاب مدرسه  class=
  class=
وبینار ناگفته های انتخاب مدرسه  class=