سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ثبت نام مدارس تیزهوشان : دستورالعمل و منابع

اطلاعات بیشتر ...

منابع آزمون تیزهوشان و بودجه بندی

اطلاعات بیشتر ...

پایه دهم (دوره دوم متوسطه ) : برنامه ریزی درسی پایه دهم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 232
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(24 الی 30 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(24 الی 30 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 24 الی 30 فروردین است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(24 الی 30 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(24 الی 30 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 24 الی 30 فروردین است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(24 الی 30 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(24 الی 30 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 24 الی 30 فروردین است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(17 الی 23 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(17 الی 23 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 17 الی 23 فروردین است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(17 الی 23 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(17 الی 23 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 17 الی 23 فروردین است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(17 الی 23 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(17 الی 23 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 17 الی 23 فروردین است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(25 الی 29 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(25 الی 29 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 25 الی 29 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(25 الی 29 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(25 الی 29 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 25 الی 29 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(25 الی 29 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(25 الی 29 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 25 الی 29 اسفند است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(18 الی 24 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(18 الی 24 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 18 الی 24 اسفند است.

1 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 232
تبلیغات

انتشارات آموزشی کاگو  class=
مدرسه سفیران پردیس  class=
مدرسه سفیران پردیس  class=