سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ناگفته‌های انتخاب مدرسه

اطلاعات بیشتر ...

کدام مدرسه برای فرزند من مناسب‌تر است؟

اطلاعات بیشتر ...

پایه دوازدهم

زیر گروه های این بخش :

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم | کنکور
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 269
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(20 الی 26 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(20 الی 26 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 13 الی 19 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(20 الی 26 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(20 الی 26 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 20 الی 26 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(20 الی 26 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(20 الی 26 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 20 الی 26 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(13 الی 19 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(13 الی 19 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 13 الی 19 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(13 الی 19 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(13 الی 19 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 13 الی 19 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(13 الی 19 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(13 الی 19 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 13 الی 19 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(6 الی 12 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(6 الی 12 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 6 الی 12 بهمن است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 269
تبلیغات

وبینار ناگفته های انتخاب مدرسه  class=
وبینار ناگفته های انتخاب مدرسه  class=
  class=
وبینار ناگفته های انتخاب مدرسه  class=