سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تکلیف شب حذف نشده است!

اطلاعات بیشتر ...

منابع آزمون های المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی 98-1397

اطلاعات بیشتر ...

پایه دوازدهم : برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 169
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 29 دی الی 5 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دوزادهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 29 دی الی 5 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 29 دی الی 5 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(22 الی 28 دی)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(22 الی 28 دی)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 22 الی 28 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(22 الی 28 دی)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(22 الی 28 دی)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 22 الی 28 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(22 الی 28 دی)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(22 الی 28 دی)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 22 الی 28 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(15 الی 21 دی)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(15 الی 21 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه دوازدهم رشته تجربی برای 15 الی 21 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(15 الی 21 دی)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(15 الی 21 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 15 الی 21 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(15 الی 21 دی)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(15 الی 21 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه دوازدهم رشته انسانی برای 15 الی 21 دی است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(8 الی 14 دی)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(8 الی 14 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه دوازدهم رشته ریاضی برای8 الی 14 دی است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 169
تبلیغات

  class=
خانه درختی 104 طبقه  class=
جشنواره دانش آموزی مدکاپ  class=
کلاس آنلاین نکته های آرایه های ادبی و زبان فارسی استاد عبدالمحمدی  class=