سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ناگفته‌های انتخاب مدرسه

اطلاعات بیشتر ...

کدام مدرسه برای فرزند من مناسب‌تر است؟

اطلاعات بیشتر ...

پایه دوازدهم : برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 193
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(25 الی 29 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(25 الی 29 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 25 الی 29 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(25 الی 29 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(25 الی 29 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 25 الی 29 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(25 الی 29 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(25 الی 29 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 25 الی 29 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(18 الی 24 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(18 الی 24 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 18 الی 24 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(18 الی 24 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(18 الی 24 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 18 الی 24 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(18 الی 24 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(18 الی 24 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 18 الی 24 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(11 الی 17 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(11 الی 17 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 11 الی 17 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(11 الی 17 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(11 الی 17 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 11 الی 17 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(11 الی 17 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(11 الی 17 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 11 الی 17 اسفند است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(3 الی 10 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(3 الی 10 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 3 الی 10 اسفند است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 193
تبلیغات

جشنواره دانش آموزی سینا  class=
هوپا ناشر کتاب های خوردنی  class=
هدیه نوروزی تیزلند به مدارس تهران  class=