سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ناگفته‌های انتخاب مدرسه

اطلاعات بیشتر ...

کدام مدرسه برای فرزند من مناسب‌تر است؟

اطلاعات بیشتر ...

پایه نهم (متوسطه اول) - صفحه 5

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 139
برنامه مطالعاتی (14 الی 20 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (14 الی 20 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(14 الی 20 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(14 الی 20 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 14 الی 20 مهر است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (7 الی 13 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (7 الی 13 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

4 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(7 الی 13 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(7 الی 13 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 7 الی 13 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(31 شهریور الی 6 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(31 شهریور الی 6 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 31 شهریور الی 6 مهر است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(24 الی 30 شهریور)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(24 الی 30 شهریور)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 24 الی 30 شهریور است.

2 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(17 الی 23 شهریور)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(17 الی 23 شهریور)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 17 الی 23 شهریور است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(10 الی 16 شهریور)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(10 الی 16 شهریور)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 10 الی 16 شهریور است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(3 الی 9 شهریور)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(3 الی 9 شهریور)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 3 الی 9 شهریور است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(27 مرداد الی 2 شهریور)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(27 مرداد الی 2 شهریور)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 27 مرداد الی 2 شهریور است.

1 :
ادامه...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 139
تبلیغات

ثبت نام مدرسه اتحاد نوین  class=
وبینار ناگفته های انتخاب مدرسه  class=
وبینار ناگفته های انتخاب مدرسه  class=
  class=