سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه نهم (متوسطه اول) - صفحه 8

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 مطلب : 161
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(3 الی 9 شهریور)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(3 الی 9 شهریور)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 3 الی 9 شهریور است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(27 مرداد الی 2 شهریور)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(27 مرداد الی 2 شهریور)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 27 مرداد الی 2 شهریور است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(20 الی 26 مرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(20 الی 26 مرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 20 الی 26 مرداد است.دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم (13 الی 19 مرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم (13 الی 19 مرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 13 الی 19 مرداد است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

3 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم (6 الی 12 مرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم (6 الی 12 مرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 6 الی 12 مردادد است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

3 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم (30تیر الی 5 مرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم (30تیر الی 5 مرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 30تیرالی5 مرداد است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (15 الی 21 اردیبهشت) ویژه دانش آموزان پایه نهم

برنامه مطالعاتی (15 الی 21 اردیبهشت) ویژه دانش آموزان پایه نهم

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 15 الی 21 اردیبهشت 97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

2 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی(15 الی 21 اردیبهشت) ویژه دانش آموزان پایه نهم- تیزهوشان

برنامه مطالعاتی(15 الی 21 اردیبهشت) ویژه دانش آموزان پایه نهم- تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) برای شروع سال تحصیلی 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی(8 الی 14 اردیبهشت) ویژه دانش آموزان پایه نهم- تیزهوشان

برنامه مطالعاتی(8 الی 14 اردیبهشت) ویژه دانش آموزان پایه نهم- تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) برای شروع سال تحصیلی 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

2 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (8 الی 14 اردیبهشت) ویژه دانش آموزان پایه نهم

برنامه مطالعاتی (8 الی 14 اردیبهشت) ویژه دانش آموزان پایه نهم

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 8 الی 14 اردیبهشت 97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

0 :
ادامه...
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 مطلب : 161
تبلیغات

گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=
کتاب زنان پیشرو  class=