سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ثبت نام مدارس تیزهوشان : دستورالعمل و منابع

اطلاعات بیشتر ...

منابع آزمون تیزهوشان و بودجه بندی

اطلاعات بیشتر ...

پایه هشتم : برنامه ریزی درسی پایه هشتم

1 2 3 4 5 6 7 8 مطلب : 71
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(30 اردیبهشت الی 3 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(30 اردیبهشت الی 3 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 30 اردیبهشت الی 3 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(21 الی 27 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(21 الی 27 اردیبهشت)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 21 الی 27 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم ( 14 الی 20 اردیبهشت ماه )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم ( 14 الی 20 اردیبهشت ماه )

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 14 الی 20 اردیبهشت ماه است

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم ( 7 الی 13 اردیبهشت ماه )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم ( 7 الی 13 اردیبهشت ماه )

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 7 الی 13 اردیبهشت ماه است

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(31 فروردین الی6 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(31 فروردین الی6 اردیبهشت)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 31 فروردین الی 6 اردیبهشت است

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(24 الی30 فروردین)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(24 الی30 فروردین)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 24 الی30 فروردین است

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(17 الی23 فروردین)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(17 الی23 فروردین)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 17 الی23 فروردین است

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(25 الی 29 اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(25 الی 29 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 25 الی 29 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(18 الی 24اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(18 الی 24اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 18 الی 24اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(11 الی 17 اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(11 الی 17 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 11 الی 17 اسفند است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 مطلب : 71
تبلیغات

گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=
بهترین نکات انتخاب مدرسه ی مناسب برای والدین  class=
کتاب 1000 تست تحلیلی مهروماه  class=
کتاب زنان پیشرو  class=