سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ناگفته‌های انتخاب مدرسه

اطلاعات بیشتر ...

کدام مدرسه برای فرزند من مناسب‌تر است؟

اطلاعات بیشتر ...

پایه هشتم : برنامه ریزی درسی پایه هشتم

1 2 3 4 5 6 7 مطلب : 64
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(25 الی 29 اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(25 الی 29 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 25 الی 29 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(18 الی 24اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(18 الی 24اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 18 الی 24اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(11 الی 17 اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(11 الی 17 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 11 الی 17 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(4 الی 10 اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(4 الی 10 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 4 الی 10 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(27بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(27بهمن الی 3 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 27بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(20الی 26بهمن)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(20الی 26بهمن)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 20الی 26بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(13 الی 19 بهمن)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(13 الی 19 بهمن)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 13 الی 19 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(6 الی 12 بهمن)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(6 الی 12 بهمن)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 6 الی 12 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(29 دی الی 5 بهمن)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 29 دی الی 5 بهمن است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(22 الی 28 دی)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(22 الی 28 دی)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 22 الی 28 دی است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 مطلب : 64
تبلیغات

جشنواره دانش آموزی سینا  class=
هوپا ناشر کتاب های خوردنی  class=
هدیه نوروزی تیزلند به مدارس تهران  class=