سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ناگفته‌های انتخاب مدرسه

اطلاعات بیشتر ...

کدام مدرسه برای فرزند من مناسب‌تر است؟

اطلاعات بیشتر ...

پایه هفتم (متوسطه اول) : برنامه ریزی درسی پایه هفتم

1 2 3 4 5 6 7 مطلب : 67
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(25 الی 29 اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(25 الی 29 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 25 الی 29 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(18 الی 24اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(18 الی 24اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 18 الی 24اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(11 الی 17 اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(11 الی 17 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 11 الی 17 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(4 الی 10 اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(4 الی 10 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 4 الی 10 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(27بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(27بهمن الی 3 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(20الی 26بهمن)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(20الی 26بهمن)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 20الی 26بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(13 الی 19 بهمن)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(13 الی 19 بهمن)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 13 الی 19 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(6 الی 12 بهمن)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(6 الی 12 بهمن)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 6 الی 12 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(29 دی الی 5 بهمن)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 29 دی الی 5 بهمن است.

2 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(22 الی 28 دی)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(22 الی 28 دی)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 22 الی 28 دی است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 مطلب : 67
تبلیغات

جشنواره دانش آموزی سینا  class=
هوپا ناشر کتاب های خوردنی  class=
هدیه نوروزی تیزلند به مدارس تهران  class=