سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ثبت نام مدارس تیزهوشان : دستورالعمل و منابع

اطلاعات بیشتر ...

منابع آزمون تیزهوشان و بودجه بندی

اطلاعات بیشتر ...

پایه یازدهم (دوره دوم متوسطه)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 225
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (30 اردیبهشت الی 3 خرداد)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (30 اردیبهشت الی 3 خرداد)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 30 اردیبهشت الی 3 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (30 اردیبهشت الی 3 خرداد)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (30 اردیبهشت الی 3 خرداد)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای 30 اردیبهشت الی 3 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (30 اردیبهشت الی 3 خرداد)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (30 اردیبهشت الی 3 خرداد)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 30 اردیبهشت الی 3 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (21 الی 27 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (21 الی 27 اردیبهشت)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 21 الی 27 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (21 الی 27 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (21 الی 27 اردیبهشت)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای 21 الی 27 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (21 الی 27 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (21 الی 27 اردیبهشت)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 21 الی 27 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(14 الی 20 اردیبهشت ماه)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(14 الی 20 اردیبهشت ماه)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 14 الی 20 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (14 الی 20 اردیبهشت ماه)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (14 الی 20 اردیبهشت ماه)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یادزهم رشته تجربی برای 14 الی 20 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی ( 14 الی 20 اردیبهشت ماه )

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی ( 14 الی 20 اردیبهشت ماه )

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 14 الی 20 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی ( 7 الی 13 اردیبهشت ماه)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی ( 7 الی 13 اردیبهشت ماه)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 7 الی 13 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 225
تبلیغات

گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=
بهترین نکات انتخاب مدرسه ی مناسب برای والدین  class=
کتاب 1000 تست تحلیلی مهروماه  class=
کتاب زنان پیشرو  class=