سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تکلیف شب حذف نشده است!

اطلاعات بیشتر ...

منابع آزمون های المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی 98-1397

اطلاعات بیشتر ...

پایه یازدهم (دوره دوم متوسطه)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 177
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(22 الی 28 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(22 الی 28 دی)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 22 الی 28 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(22 الی 28 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(22 الی 28 دی)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای 22 الی 28 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(22 الی 28 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(22 الی 28 دی)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 22 الی 28 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(15 الی 21 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(15 الی 21 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته انسانی برای 15 الی 21 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(15 الی 21 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(15 الی 21 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته تجربی برای 15 الی 21 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(15 الی 21 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(15 الی 21 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته ریاضی برای 15 الی 21 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(8 الی 14 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(8 الی 14 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته ریاضی برای8 الی 14 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(8 الی 14 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(8 الی 14 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته تجربی برای8 الی 14 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(8 الی 14 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(8 الی 14 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته ریاضی برای8 الی 14 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(1 الی 7 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(1 الی 7 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته انسانی برای 1 الی 7 دی است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 177
تبلیغات

لینک ورود به آزمون ادبیات  class=
آزمون آنلاین ادبیات 25 دی  class=