سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تکلیف شب حذف نشده است!

اطلاعات بیشتر ...

منابع آزمون های المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی 98-1397

اطلاعات بیشتر ...

پایه یازدهم (دوره دوم متوسطه) : برنامه ریزی درسی پایه یازدهم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 174
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 29 دی الی 5 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای 29 دی الی 5 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 29 دی الی 5 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(22 الی 28 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(22 الی 28 دی)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 22 الی 28 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(22 الی 28 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(22 الی 28 دی)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای 22 الی 28 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(22 الی 28 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(22 الی 28 دی)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 22 الی 28 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(15 الی 21 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(15 الی 21 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته انسانی برای 15 الی 21 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(15 الی 21 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(15 الی 21 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته تجربی برای 15 الی 21 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(15 الی 21 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(15 الی 21 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته ریاضی برای 15 الی 21 دی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(8 الی 14 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(8 الی 14 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته ریاضی برای8 الی 14 دی است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 174
تبلیغات

  class=
خانه درختی 104 طبقه  class=
جشنواره دانش آموزی مدکاپ  class=
کلاس آنلاین نکته های آرایه های ادبی و زبان فارسی استاد عبدالمحمدی  class=