سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ناگفته‌های انتخاب مدرسه

اطلاعات بیشتر ...

کدام مدرسه برای فرزند من مناسب‌تر است؟

اطلاعات بیشتر ...

پایه یازدهم (دوره دوم متوسطه) : برنامه ریزی درسی پایه یازدهم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 198
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(25 الی 29 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(25 الی 29 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(25 الی 29 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(25 الی 29 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(25 الی 29 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(25 الی 29 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (18 الی 24 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (18 الی 24 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 18 الی 24 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(18 الی 24 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(18 الی 24 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 18 الی 24 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(18 الی 24 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(18 الی 24 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای 18 الی 24 اسفنداسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(11 الی 17 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(11 الی 17 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 11 الی 17 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(11 الی 17 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(11 الی 17 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 11 الی 17 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(11 الی 17 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(11 الی 17 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای 11 الی 17 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(3 الی 10 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(3 الی 10 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 3 الی 10 اسفند است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 198
تبلیغات

جشنواره دانش آموزی سینا  class=
هوپا ناشر کتاب های خوردنی  class=
هدیه نوروزی تیزلند به مدارس تهران  class=