سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تکلیف شب حذف نشده است!

اطلاعات بیشتر ...

منابع آزمون های المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی 98-1397

اطلاعات بیشتر ...

مسعود ادیب قیصری : مطالب در سایت سرزمین تیزهوش ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 741
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(27 بهمن الی 3 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 27 بهمن الی 3 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (27 بهمن الی 3 اسفند) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (27 بهمن الی 3 اسفند) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 741
تبلیغات

  class=
باشگاه طلایی ها  class=
قصه های من و بابام در فروشگاه اینترنتی کتابم کو  class=
وبینار ناگفته های انتخاب مدرسه  class=