سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ثبت نام مدارس تیزهوشان : دستورالعمل و منابع

اطلاعات بیشتر ...

منابع آزمون تیزهوشان و بودجه بندی

اطلاعات بیشتر ...

مسعود ادیب قیصری : مطالب در سایت سرزمین تیزهوش ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 823
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(24 الی 30 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(24 الی 30 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 24 الی 30 فروردین است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(24 الی 30 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(24 الی 30 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه دوزادهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 24 الی 30 فروردین است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(24 الی 30 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(24 الی 30 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 24 الی 30 فروردین است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(24 الی 30 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(24 الی 30 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 24 الی 30 فروردین است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(24 الی 30 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(24 الی 30 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 24 الی 30 فروردین است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(24 الی 30 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(24 الی 30 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازهم رشته تجربی برای 24 الی 30 فروردین است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(24 الی 30 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(24 الی 30 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 24 الی 30 فروردین است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(24 الی 30 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(24 الی 30 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 24 الی 30 فروردین است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(24 الی 30 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(24 الی 30 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 24 الی 30 فروردین است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (24 الی 30 فروردین) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (24 الی 30 فروردین) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 823
تبلیغات

انتشارات آموزشی کاگو  class=
مدرسه سفیران پردیس  class=
مدرسه سفیران پردیس  class=