سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تکلیف شب حذف نشده است!

اطلاعات بیشتر ...

منابع آزمون های المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی 98-1397

اطلاعات بیشتر ...

مسعود ادیب قیصری : مطالب در سایت سرزمین تیزهوش ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 686
ضرورت و مراحل هدایت تحصیلی - 4

ضرورت و مراحل هدایت تحصیلی - 4

هدایت تحصیلی دانش آموزان به مناسب ترین شاخه یا رشته بر اساس استعداد و علاقه آنان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 29 دی الی 5 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دوزادهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 29 دی الی 5 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 29 دی الی 5 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 29 دی الی 5 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای 29 دی الی 5 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 29 دی الی 5 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 29 دی الی 5 بهمناست.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 29 دی الی 5 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(29 دی الی 5 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 29 دی الی 5 بهمناست.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 686
تبلیغات

خانه درختی 104 طبقه  class=
جشنواره دانش آموزی مدکاپ  class=
کلاس آنلاین نکته های آرایه های ادبی و زبان فارسی استاد عبدالمحمدی  class=