سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ثبت نام مدارس تیزهوشان : دستورالعمل و منابع

اطلاعات بیشتر ...

منابع آزمون تیزهوشان و بودجه بندی

اطلاعات بیشتر ...

مسعود ادیب قیصری : مطالب در سایت سرزمین تیزهوش ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 835
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 31 فروردین الی 6 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 31 فروردین الی 6 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 31 فروردین الی 6 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 31 فروردین الی 6 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یادزهم رشته تجربی برای 31 فروردین الی 6 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی (31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی (31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 31 فروردین الی 6 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 31 فروردین الی 6 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 31 فروردین الی 6 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (31 فروردین الی 6 اردیبهشت) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (31 فروردین الی 6 اردیبهشت) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(31 فروردین الی 6 اردیبهشت)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 31 فروردین الی 6 اردیبهشت است

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 835
تبلیغات

انتشارات آموزشی کاگو  class=
مدرسه سفیران پردیس  class=