سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

نمونه سوالات امتحانی مقطع متوسطه دوره دوم (دبیرستان) پایه دهم نوع آزمون : رسمی نوبت اول (دی ماه) نوع سوالات آزمون : تلفیقی (تستی و تشریحی)

همه سوالات و نمونه سوالات را رایگان دانلود کنید

اینجا هستید : نمونه سوالات امتحانی :: مقطع : متوسطه دوره دوم (دبیرستان) | پایه : دهم | نوع آزمون : رسمی نوبت اول (دی ماه) | نوع سوالات : تلفیقی (تستی و تشریحی) |

جستجوی پیشرفته بانک سوالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مطلب : 96

آزمون نوبت اول تاریخ پایه دهم دبیرستان سرای دانش دیماه-97

آزمون نوبت اول تاریخ پایه دهم رشته انسانی دبیرستان سرای دانش دیماه-97

آزمون نوبت اول جغرافیا پایه دهم دبیرستان دخترانه سرای دانش واحدفلسطین دیماه-97

آزمون نوبت اول منطق پایه دهم دبیرستان پسرانه سرای دانش واحدحافظ دیماه-97

آزمون نوبت اول عربی پایه دهم رشته انسانی دبیرستان دخترانه سرای داننش دیماه-97

آزمون نوبت اول عربی پایه دهم دبیرستان سرای دانش دیماه-97

آزمون نوبت اول عربی پایه دهم دبیرستان دخترانه سرای دانش دیماه-97

آزمون نوبت اول جغرافیا پایه دهم رشته انسانی دبیرستان سرای دانش دیماه-97

آزمون نوبت اول جغرافیا پایه دهم دبیرستان دخترانه سرای دانش دیماه-97

آزمون نوبت اول اقتصاد پایه دهم دبیرستان دخترانه سرای دانش دیماه-97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مطلب : 96