سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ناگفته‌های انتخاب مدرسه

اطلاعات بیشتر ...

کدام مدرسه برای فرزند من مناسب‌تر است؟

اطلاعات بیشتر ...

نمونه سوالات امتحانی : صفحه 484

همه سوالات و نمونه سوالات را رایگان دانلود کنید

اینجا هستید : نمونه سوالات امتحانی ::

جستجوی پیشرفته بانک سوالات

« 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 مطلب : 5210

هفدهمین دوره ی المپیاد کامپیوتر سال 85 پایه دهم - مرحله ی دوم

شانزدهمین دوره ی المپیاد کامپیوتر سال 84 پایه دهم - مرحله ی دوم

پانزدهمین دوره ی المپیاد کامپیوتر سال 83 پایه دهم - مرحله ی دوم

چهاردهمین دوره ی المپیاد کامپیوتر سال 82 پایه دهم - مرحله ی دوم

سیزدهمین دوره ی المپیاد کامپیوتر سال 81 پایه دهم - مرحله ی دوم

دوازدهمین دوره ی المپیاد کامپیوتر سال 80 پایه دهم - مرحله ی دوم

یازدهمین دوره ی المپیاد کامپیوتر سال 79 پایه دهم - مرحله ی دوم

دهمین دوره ی المپیاد کامپیوتر سال 78 پایه دهم - مرحله ی دوم

نهمین دوره ی المپیاد کامپیوتر سال 77 پایه دهم - مرحله ی دوم

هشتمین دوره ی المپیاد کامپیوتر سال 76 پایه دهم - مرحله ی دوم

« 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 مطلب : 5210