سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

راهنمای انتخاب مدرسه ابتدایی

اطلاعات بیشتر ...

ویژگی‌های یک مدرسۀ خوب

اطلاعات بیشتر ...

بانک اطلاعات مدارس منطقه 5 محدوده شهران - کن شهر تهران استان تهران

اینجا هستید : بانک اطلاعات مدارس :: منطقه 5 :: محدوده شهران - کن:: شهر تهران:: استان تهران
1 2 مدرسه : 30 تا

مدرسه امام خمینی

شهران، خیابان طالقانی،...

مدرسه امام خمینی پسرانه (نمونه دولتی) در منطقه 5 (محدوده شهران - کن) در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه امام خمینی

مدرسه بهاران معرفت

فلکه دوم شهران، خیابان شهید عسگری،...

مدرسه بهاران معرفت دخترانه (غیر دولتی) در منطقه 5 (محدوده شهران - کن) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه شهین قدیمی، است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه بهاران معرفت

مدرسه سیمای فرهنگ

شهران، خیابان وسک،...

مدرسه سیمای فرهنگ پسرانه (غیر دولتی) در منطقه 5 (محدوده شهران - کن) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه فرید شاه حسینی، و موسس آن صادق مکملی است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه سیمای فرهنگ

مدرسه شهید آقایان 2

شهران، بعد از بزرگراه همت،...

مدرسه شهید آقایان 2 دخترانه (عادی دولتی) در منطقه 5 (محدوده شهران - کن) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه فاطمه عباسی، است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه شهید آقایان 2

مدرسه هوشمند

شهران، نرسیده به میدان اول،...

مدرسه هوشمند پسرانه (غیر دولتی) در منطقه 5 (محدوده شهران - کن) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه صادق جواد نیا، و موسس آن محمود شمسایی است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه هوشمند

مدرسه مرحوم ضیایی

شهران، سمیه غربی

مدرسه مرحوم ضیایی دخترانه (عادی دولتی) در منطقه 5 (محدوده شهران - کن) در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه مرحوم ضیایی

مدرسه فرشتگان ایران

شهران، انتهای کوی لاله،...

مدرسه فرشتگان ایران دخترانه (غیر دولتی) در منطقه 5 (محدوده شهران - کن) در شهر تهران قرار دارد. مدیر مدرسه دولت شهرام، است.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه فرشتگان ایران

مدرسه میعاد

شهران، بلوار کوهسار،...

مدرسه میعاد پسرانه (عادی دولتی) در منطقه 5 (محدوده شهران - کن) در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه میعاد

مدرسه میعاد

جاده سولقان، شهرک بهاران،...

مدرسه میعاد دخترانه (عادی دولتی) در منطقه 5 (محدوده شهران - کن) در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه میعاد

مدرسه بدری برهانی

جاده امامزاده داود (ع)، روستای کیگا

مدرسه بدری برهانی دخترانه (عادی دولتی) در منطقه 5 (محدوده شهران - کن) در شهر تهران قرار دارد.

این مدرسه از نوع مدارس مختلط واقع در مناطق روستایی یا کم جمعیت می باشد

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه بدری برهانی

مدرسه سیاوش وصال 1

کن، بالاتر ازچهارراه شیدا،...

مدرسه سیاوش وصال 1 دخترانه (عادی دولتی) در منطقه 5 (محدوده شهران - کن) در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه سیاوش وصال 1

مدرسه سیمای فرهنگ

شهران، خیابان وسک،...

مدرسه سیمای فرهنگ پسرانه (غیر دولتی) در منطقه 5 (محدوده شهران - کن) در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه سیمای فرهنگ

مدرسه میعاد

شهران، شهرک بهاران

مدرسه میعاد دخترانه (عادی دولتی) در منطقه 5 (محدوده شهران - کن) در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه میعاد

مدرسه بدری برهانی

جاده امامزاده داود (ع)، روستای کیگا

مدرسه بدری برهانی دخترانه (عادی دولتی) در منطقه 5 (محدوده شهران - کن) در شهر تهران قرار دارد.

این مدرسه از نوع مدارس مختلط واقع در مناطق روستایی یا کم جمعیت می باشد

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه بدری برهانی

مدرسه سیاوش وصال 2

کن، چهارراه شیدا،...

مدرسه سیاوش وصال 2 پسرانه (عادی دولتی) در منطقه 5 (محدوده شهران - کن) در شهر تهران قرار دارد.

اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه سیاوش وصال 2
1 2 مدرسه : 30 تا