آیا دوره تکالیف به پایان رسیده است؟ کد مطلب : 3444 | لینک : http://tizland.ir/show/?id=3444

آیا دوره تکالیف به پایان رسیده است؟

منتشر شده در: سرزمین تیزهوش ها :: مطالب و مقالات علمی و آموزشی :: خانواده و روانشناسی

محققین در دهه ی گذشته بر روی ارتباط میان تکالیف درسی و آن چه دانش آموزان به دست می آورند، تمرکز کرده اند. اگرچه یافته های متفاوتی درباره ی این که آیا واقعا" تکالیف درسی باعث افزایش یافته های علمی دانش آموزان می شود یا نه، موجود است. بسیاری از معلمین و والدین بر این موضوع توافق دارند که تکالیف درسی ذوق و شوق و مسئولیت دانش آموزان را افزایش می دهد و انتظار دانش آموزان، والدین و عموم را برآورده می کند.

مدرسه ای ابتدایی در کبک، کانادا، اخیرا به طور آزمایشی به مدت یک سال تکلیف دادن را به 139 دانش آموز خود متوقف کرده است. معلمان هنوز هم می توانند مطالبی را برای خواندن و مطالعه در خانه به دانش آموزان بدهند، اما دادن برگه یا تکلیف نوشتاری به کودکان ممنوع است. پژوهش بر این اساس است که این روزها به دلیل ساعات کاری طولانی تر و تمرکز بر روی فعالیت های فوق برنامه، خانواده ها وقت کافی برای اختصاص دادن به تکالیف کودکان را ندارند. بسیاری از والدین از این برنامه حمایت کرده اند. با این حال، بعضی از والدین نگران هستند که این کار باعث می شود تا آن ها نقش کمتری در آموزش کودکان داشته باشند.

سرزمین تیزهوش ها - tizland.ir
http://tizland.ir/show/?id=3444