مراحل تغییر شاخه یا رشته دانش آموزان دوره دوم متوسطه کد مطلب : 3450 | لینک : http://tizland.ir/show/?id=3450

مراحل تغییر شاخه یا رشته دانش آموزان دوره دوم متوسطه

منتشر شده در: سرزمین تیزهوش ها :: اخبار آموزشی :: اخبار آموزش و پرورش

برخی از دانش آموزان در پایان سال اول دبیرستان رشته خود را دقیق و سنجیده انتخاب نکرده اند. به هر شکل حالا که سال دوم و یا سوم هستید اگر به این واقعیت رسیده اید که نمی توانید در رشته کنونی خود موفق شوید و نیاز به تغییر رشته دارید ، نگران نباشید این مطلب را بخوانید و برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

بر اساس دستورالعمل های فعلی «دانش آموزی که در پایه ی دوم متوسطه به تحصیل اشتغال دارد چنان چه متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشد با نظر مشاور و شرکت در امتحان درس هایی که برای تغییر رشته لازم است می تواند در پایه ی سوم به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود» . دانش آموز ضمن تکمیل نمون برگ تقاضای تغییر رشته (دو هفته قبل از امتحانات خرداد یا شهریور) بایستی در خرداد یا شهریور در امتحانات مربوط شرکت نماید و در صورت کسب نمره قبولی در کلیه ی درس های مربوط، با تغییر رشته ی وی موافقت می شود.

هر چند امکان تغییر رشته در سال دوم و حتی سوم وجود دارد اما دانش آموز بایستی در سال اول با انتخاب رشته ی صحیح خیال خود را آسوده نماید و مجبور به پرداخت هزینه های تغییر رشته نشود، به خصوص اینکه در برخی موارد مجبور است حدا اقل در امتحان چهار درس شرکت نماید و بایستی در کلیه ی درس ها نیز نمره ی قبولی را کسب نماید. 

مراحل تغییر شاخه یا رشته دانش آموزان دوره دوم متوسطه

درسهای گذرانده شده دانش آموزی که با تقاضای تغییر شاخه یا رشته وی موافقت می شود با درسهای رشته جدید مطابقت داده می شود و درسهای مازاد در سقف مجاز بعنوان درسهای انتخابی (و درسهای اختیاری در شاخه کاردانش) پذیرفته می شود و دانش آموز موظّف است سایر درسهای عمومی و اختصاصی پایه دوم رشته جدید را که نگذرانده است با رعایت سایر ضوابط انتخاب کند و بگذراند .

***  نمون برگ نظرخواهی اولیا در در رابطه با هدایت تحصیلی 

مراحل تغییر شاخه یا رشته دانش آموزان دوره دوم متوسطه

 

 

 

سرزمین تیزهوش ها - tizland.ir
http://tizland.ir/show/?id=3450

کانال تلگرام سرزمین تیزهوش ها