معمای المپیادی: گزاره های درست کد مطلب : 3747 | لینک : http://tizland.ir/show/?id=3747

معمای المپیادی: گزاره های درست

منتشر شده در: سرزمین تیزهوش ها :: تفریح و سرگرمی :: سرگرمی های ریاضی

تعدادی گزاره داریم و می خواهیم ببینیم حداکثر چند مورد از آنها می تواند درست باشد.

5 گزاره در زیر آمده است. حداکثر چند تا از آنها می توانند با هم درست باشند؟

الف) اگر ب درست باشد آنگاه این گزاره غلط است.

ب) اگر تعداد گزاره های درست بیش تر از 2 باشد یکی از آنها پ است.

پ) حداقل یکی از الف و ت غلط است.

ت) ب و پ یا هر دو درست اند یا هر دو غلط.

ث) ب یا درست است یا غلط.

1) 3      2) 1     3) 4     4) 2     5) 0 

 

 

پاسخ معمای المپیادی: گزاره های درست

گزینه ی «3» درست است.

واضح است که الف و ب نمی‌توانند با هم درست باشند (اگر با هم درست باشند طبق گزاره‌ی الف، الف باید غلط باشد که این تناقض است). بنابراین حداکثر 4 گزاره می‌توانند هم‌زمان درست باشند. از طرف دیگر همه‌ی گزاره‌ی ب تا ث می‌توانند با هم درست باشند. پس جواب همان 4 است.

 

کلمات کلیدی: تست هوش | سرگرمی ریاضی | هوش و سرگرمی

منبع : آی هوش

سرزمین تیزهوش ها - tizland.ir
http://tizland.ir/show/?id=3747