سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران


هوپا اکادمی

برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 101
جدول درسی 9 اردیبهشت مدرسه تلویزیونی ایران

جدول درسی 9 اردیبهشت مدرسه تلویزیونی ایران

جدول زمانی پخش برنامه های درسی دانش آموزان متوسطه 9 اردیبهشت از طریق شبکه آموزش اعلام شد.

0 :
ادامه...
جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 5 خرداد

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 5 خرداد

جدول دروس مدرسه تلویزیونی 4شنبه 5 خرداد برای دانش آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه های آموزش، چهار و معارف اعلام شد.

0 :
ادامه...
جزئیات برگزاری امتحانات حضوری و غیرحضوری دانش آموزان در کرونا

جزئیات برگزاری امتحانات حضوری و غیرحضوری دانش آموزان در کرونا

آموزش و پرورش جزئیات و نحوه ارزشیابی و برگزاری امتحانات پایان سال دانش آموزان در پایه های تحصیلی مختلف را اعلام کرد.

0 :
ادامه...
جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 6 اردیبهشت

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 6 اردیبهشت

جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه 6 اردیبهشت برای دانش آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه های آموزش، چهار و معارف اعلام شد.

0 :
ادامه...
جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 6 خرداد

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 6 خرداد

جدول دروس مدرسه تلویزیونی 5شنبه 6 خرداد برای دانش آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه های آموزش، چهار و معارف اعلام شد.

0 :
ادامه...

هوپا اکادمی
جدول دروس مدرسه تلویزیونی 8 خرداد

جدول دروس مدرسه تلویزیونی 8 خرداد

جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 8 خرداد برای دانش آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه های آموزش، چهار و معارف اعلام شد.

0 :
ادامه...
جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 20 اسفندماه

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 20 اسفندماه

جدول دروس مدرسه تلویزیونی 4شنبه 20 اسفندماه برای دانش آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

0 :
ادامه...
جدول زمانی مدرسه تلویزیونی اول اردیبهشت اعلام شد

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی اول اردیبهشت اعلام شد

جدول دروس مدرسه تلویزیونی چهارشنبه اول اردیبهشت برای دانش آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه های آموزش، چهار و معارف اعلام شد.

0 :
ادامه...
جدول درسی 8 اردیبهشت مدرسه تلویزیونی ایران

جدول درسی 8 اردیبهشت مدرسه تلویزیونی ایران

جدول زمانی پخش برنامه های درسی دانش آموزان متوسطه 8 اردیبهشت از طریق شبکه آموزش اعلام شد.

0 :
ادامه...
جدول درسی 12 اردیبهشت مدرسه تلویزیونی ایران

جدول درسی 12 اردیبهشت مدرسه تلویزیونی ایران

جدول زمانی پخش برنامه های درسی دانش آموزان متوسطه 12 اردیبهشت از طریق شبکه آموزش اعلام شد.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 101

هوپا اکادمی
تبلیغات

هوپا اکادمی  class=
نمونه سوال های تیزلند  class=