سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تبلیغات

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم رشته انسانی

1 2 3 4 مطلب : 33
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (5 الی 11 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (5 الی 11 آبان)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته انسانی برای 5 الی 11 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (21 الی 27 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (21 الی 27 اردیبهشت)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 21 الی 27 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(7 الی 13 اردیبهشت ماه)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(7 الی 13 اردیبهشت ماه)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 7 الی 13 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(12 الی 18 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(12 الی 18 آبان)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته انسانی برای 12 الی 18 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (30 اردیبهشت الی 3 خرداد)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (30 اردیبهشت الی 3 خرداد)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 30 اردیبهشت الی 3 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(11 الی 17 خرداد)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(11 الی 17 خرداد)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 11 الی 17 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (26 آبان الی 2 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (26 آبان الی 2 آذر)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته انسانی برای 26 آبان الی 2 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (24 الی 30 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (24 الی 30 آذر)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری،از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته انسانی برای 24 الی 30 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(17 الی 23 فروردین)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(17 الی 23 فروردین)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(14 الی 20 اردیبهشت ماه)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(14 الی 20 اردیبهشت ماه)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 14 الی 20 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 مطلب : 33
تبلیغات

چگونه شاگرد اول شویم؟  class=
گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=