سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تبلیغات

برنامه مطالعه

1 2 3 4 5 مطلب : 49
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی (5 الی 11 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی (5 الی 11 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 5 الی 11 اسفند 96-97 است. دانلود کنید

2 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(19 الی25 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(19 الی25 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 19 الی25 اسفند 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی دانش آموزان پایه دوازدهم ریاضی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه مطالعاتی دانش آموزان پایه دوازدهم ریاضی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 28 بهمن الی 4 اسفند96-97 است. دانلود کنید

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی (12 الی 18 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی (12 الی 18 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 12 الی 18 اسفند 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(19 الی 25 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(19 الی 25 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 19 الی 25 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (16 تا 22 دی)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (16 تا 22 دی)

این برنامه برای مرور درس ها و آمادگی آزمون های نوبت اول ویژه پایه دهم رشته ریاضی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (16 تا 22 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (16 تا 22 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته ریاضی برای 16تا 22 دی 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (14 الی 20 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (14 الی 20 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 14 الی 20 بهمن 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (12 الی 18 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (12 الی 18 اسفند)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری به پایه یازدهم رشته تجربی برای 12 الی 18 اسفند 96-97 است. دانلود کنید

0 :
ادامه...
برنامه درسی پیشنهادی خانم اسدی ویژه قبولی مدارس تیزهوشان

برنامه درسی پیشنهادی خانم اسدی ویژه قبولی مدارس تیزهوشان

تا آزمون ورودی مدارس تیزهوشان زمان زیادی باقی نمانده با برنامه هفتگی خانم اسدی پیش بروید و برای آزمون آماده شوید.

ادامه...
1 2 3 4 5 مطلب : 49
تبلیغات

شروع مدارس  class=