سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران


شب امتحان

برنامه مطالعه

1 2 3 4 5 6 7 مطلب : 69
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی (5 الی 11 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی (5 الی 11 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 5 الی 11 اسفند 96-97 است. دانلود کنید

2 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(19 الی25 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(19 الی25 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 19 الی25 اسفند 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(5  الی 11 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(5 الی 11 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای (5 الی 11 بهمن) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی دانش آموزان پایه دوازدهم ریاضی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه مطالعاتی دانش آموزان پایه دوازدهم ریاضی (28 بهمن الی 4 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 28 بهمن الی 4 اسفند96-97 است. دانلود کنید

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی (12 الی 18 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی (12 الی 18 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 12 الی 18 اسفند 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

0 :
ادامه...


برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (16 تا 22 دی)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (16 تا 22 دی)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته ریاضی برای 16تا 22 دی 96-97 است. دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (16 تا 22 دی)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (16 تا 22 دی)

این برنامه برای مرور درس ها و آمادگی آزمون های نوبت اول ویژه پایه دهم رشته ریاضی است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(19 الی 25 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(19 الی 25 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 19 الی 25 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (12 الی 18 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (12 الی 18 اسفند)

برنامه ریزی درسی ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری به پایه یازدهم رشته تجربی برای 12 الی 18 اسفند 96-97 است. دانلود کنید

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه امتحانات پایه دهم رشته ریاضی

برنامه مطالعاتی ویژه امتحانات پایه دهم رشته ریاضی

این برنامه برای مرور درس ها و آمادگی آزمون های نوبت اول ویژه پایه دهم رشته ریاضی است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 مطلب : 69

شب امتحان
تبلیغات

مجتمع مشکوه
دبستان ستارگان زمین
شب امتحان
هوپا آکادمی
بسته های آبان و آذر 1401