سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

آرشیو مجلات سرزمین تیزهوش ها کد مطلب : 1734 | چاپ | لینک‌کوتاه | نظرات

. . . . . . . . . . . . .

 

برای دانلود مجله شماره 33 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

برای دانلود مجله شماره 32 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

 

برای دانلود مجله شماره 31 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 30 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

 برای دانلود مجله شماره 29 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

  

 برای دانلود مجله شماره 28 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 برای دانلود مجله شماره 25 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 24 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 23 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

دانلود مجله

 

 برای دانلود مجله شماره 22 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

       

 

 برای دانلود مجله شماره 21 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 20 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 19 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

برای دانلود مجله شماره 18 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

برای دانلود مجله شماره 17 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

 

برای دانلود مجله شماره 4 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

برای دانلود مجله شماره 3 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

 برای دانلود مجله شماره 2 تیزلند کلیک کنید.

   موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 1 تیزلند کلیک کنید.

   موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

          

 

 

 

 آرشیو مجلات سرزمین تیزهوش ها

در این قسمت به آرشیو مجلات تیزلند دسترسی دارید. مجله به صورت الکترونیک و هر ماه در کانال و سایت تیزلند منتشر می شود.