سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

. . . . . . . . . . . . .

 

برای دانلود مجله شماره 35 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

در این قسمت می‌خوانید:

با مقاومت و عدم انجام تکالیف در دوران دبستان چه کنیم؟

هر روز یک قدم برای تغییر و موفقیت برداریم

چطور کودکان سخت‌کوش تربیت کنیم؟

تحقیر شدن در کودکی چیست و چه عواقبی دارد؟

چه زمانی برای فرزند خود گوشی هوشمند تهیه کنیم؟  

مجله تیزلند

   

 برای دانلود مجله شماره 34 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

در این قسمت می‌خوانید:

برای دانلود مجله شماره 33 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

برای دانلود مجله شماره 32 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

 

برای دانلود مجله شماره 31 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 30 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

 برای دانلود مجله شماره 29 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

  

 برای دانلود مجله شماره 28 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 برای دانلود مجله شماره 25 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 24 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 23 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

دانلود مجله

 

 برای دانلود مجله شماره 22 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

       

 

 برای دانلود مجله شماره 21 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 20 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 19 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

برای دانلود مجله شماره 18 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

برای دانلود مجله شماره 17 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

 

برای دانلود مجله شماره 4 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

برای دانلود مجله شماره 3 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

 برای دانلود مجله شماره 2 تیزلند کلیک کنید.

   موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 1 تیزلند کلیک کنید.

   موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

          

 

 

 

 

 


آرشیو مجلات سرزمین تیزهوش ها

در این قسمت به آرشیو مجلات تیزلند دسترسی دارید. مجله به صورت الکترونیک و هر ماه در کانال و سایت تیزلند منتشر می شود.