سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

. . . . . . . . . . . . .

برای دانلود مجله شماره 36 تیزلند کلیک کنید.

 

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

در این قسمت می‌خوانید:

موسیقی به تکامل مغز کودکان کمک می کند؟

رقابت سالم چه اصولی دارد؟

چند راهکار برای نظارت و مدیریت بهتر والدین بر آموزش مجازی دانش آموزان ابتدایی

روش مطالعه یک کتاب مشکل چگونه است؟

کندخوانی چیست و چرا کندخوان هستیم؟


برای دانلود مجله شماره 35 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

در این قسمت می‌خوانید:

با مقاومت و عدم انجام تکالیف در دوران دبستان چه کنیم؟

هر روز یک قدم برای تغییر و موفقیت برداریم

چطور کودکان سخت‌کوش تربیت کنیم؟

تحقیر شدن در کودکی چیست و چه عواقبی دارد؟

چه زمانی برای فرزند خود گوشی هوشمند تهیه کنیم؟ 

مجله تیزلند

 


 

 برای دانلود مجله شماره 34 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

در این قسمت می‌خوانید:

 

 


برای دانلود مجله شماره 33 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:


برای دانلود مجله شماره 32 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 


 

برای دانلود مجله شماره 31 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 


 برای دانلود مجله شماره 30 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

 برای دانلود مجله شماره 29 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

  

 برای دانلود مجله شماره 28 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 برای دانلود مجله شماره 25 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 24 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 23 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

دانلود مجله

 

 برای دانلود مجله شماره 22 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

       

 

 برای دانلود مجله شماره 21 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 20 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 19 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

برای دانلود مجله شماره 18 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

برای دانلود مجله شماره 17 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

 

برای دانلود مجله شماره 4 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

برای دانلود مجله شماره 3 تیزلند کلیک کنید.

موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 

 برای دانلود مجله شماره 2 تیزلند کلیک کنید.

   موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است:

 

 برای دانلود مجله شماره 1 تیزلند کلیک کنید.

   موضوعاتی که در این مجله به آنها پرداخته شده است: