سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تفریح و سرگرمی : چیستان و معما

1 2 3 4 5 6 7 8 9 مطلب : 83
تست هوش : گزینه متفاوت

تست هوش : گزینه متفاوت

تست هوش گزینه متفاوت با جواب

0 :
ادامه...
تست هوش: جمع اعداد روی توپ ها

تست هوش: جمع اعداد روی توپ ها

تست هوش جمع اعداد روی توپ ها با جواب

0 :
ادامه...
تست هوش : مقایسه مساحت های رنگی

تست هوش : مقایسه مساحت های رنگی

تست هوش مقایسه مساحت های رنگی با جواب

0 :
ادامه...
تست هوش: پنج ضلعی های خالدار

تست هوش: پنج ضلعی های خالدار

تست هوش پنج ضلعی های خالدار همراه با جواب

0 :
ادامه...

مدرسه سلام همت
تست هوش : گزینه مناسب را جایگزین کنید

تست هوش : گزینه مناسب را جایگزین کنید

تست هوش گزینه مناسب را جایگزین کنید همراه با جواب

0 :
ادامه...
تست هوش : مکعب های باز شده!

تست هوش : مکعب های باز شده!

تست هوش مکعب های باز شده! هماره با جواب

0 :
ادامه...
تست هوش : کاشی های رنگی و الگوهای به کار نرفته!

تست هوش : کاشی های رنگی و الگوهای به کار نرفته!

تست هوش کاشی های رنگی و الگوهای به کار نرفته! با جواب

0 :
ادامه...
معمای المپیادی : گزاره های درست

معمای المپیادی : گزاره های درست

معمای المپیادی گزاره های درست همراه با جواب

0 :
ادامه...
تست هوش فضایی : چند مکعب داریم؟

تست هوش فضایی : چند مکعب داریم؟

تست فضایی هوش چند مکعب داریم ؟

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 مطلب : 83
تبلیغات

مدرسه سلام همت  class=
مدرسه سلام فرمانیه  class=
مدرسه نگرش  class=