سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تفریح و سرگرمی - صفحه 10

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مطلب : 651
تست هوش تصویری: همه فلش های مشابه!

تست هوش تصویری: همه فلش های مشابه!

قوای تمرکز و دقت خودتان را بیازمایید.

0 :
ادامه...
تست هوش: مظنونین به ارتکاب قتل!

تست هوش: مظنونین به ارتکاب قتل!

تست هوش: مظنونین به ارتکاب قتل با جواب

0 :
ادامه...
تست هوش: برنده طلایی!

تست هوش: برنده طلایی!

تست هوش: برنده طلایی با جواب

0 :
ادامه...
تست هوش: عددسازی منطقی!

تست هوش: عددسازی منطقی!

تست هوش: عددسازی منطقی با جواب

0 :
ادامه...
آموزش الفبای فارسی: حرف گ

آموزش الفبای فارسی: حرف گ

آموزش حروف الفبای فارسی پایه اول ابتدایی با تصویر

0 :
ادامه...

نمونه دولتی
تست هوش: عدد متفاوت را جدا کنید!

تست هوش: عدد متفاوت را جدا کنید!

تست هوش عدد متفاوت را جدا کنید با جواب

0 :
ادامه...
تست هوش: همه واژه های نهفته!

تست هوش: همه واژه های نهفته!

در این تصویر تعدادی کلمه انگلیسی وجود دارد که در کل شکل پنهان شده است.شما چند کلمه می توانید پیدا کنید؟

0 :
ادامه...
تست هوش: بر سر دو راهی!

تست هوش: بر سر دو راهی!

تست هوش: بر سر دو راهی با جواب

0 :
ادامه...
تست هوش: مکعب های رنگی یکسان!

تست هوش: مکعب های رنگی یکسان!

تست هوش: مکعب های رنگی یکسان با جواب

0 :
ادامه...
معما: دختربچه و سکه های قلک!

معما: دختربچه و سکه های قلک!

معما: دختربچه و سکه های قلک با جواب

0 :
ادامه...
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مطلب : 651
تبلیغات

نمونه دولتی  class=
علامه طباطبایی  class=
نمونه سوال های تیزلند  class=