سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تفریح و سرگرمی - صفحه 3

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 736

9 آزمایش علمی در مورد الکتریسیته ساکن

ویدیوی زیر، آزمایش دیگری است که با کمک وسایل موجود در خانه می‌توان پدیدۀ الکتریسته ساکن را بررسی کرد.

0 :
ادامه...

الکتریسیته ساکن چیست؟

یکی از فصل‌های فیزیک یازدهم به مبحث الکتریسیته ساکن اختصاص دارد که به‌راحتی می‌توان آزمایش بررسی این پدیده را در خانه انجام داد.

0 :
ادامه...

نمایش ویدیویی کشش سطحی آب

کشش سطحی یکی از مباحث فیزیک دهم و علوم ابتدایی است که در مایعاتی مثل آب رخ می‌دهد، در ویدیوی زیر می‌توانید این ویژگی مایعات را مشاهده کنید.

0 :
ادامه...

تفاوت عدسی واگرا و همگرا (مقعر و محدب) چیست؟

در بررسی پدیدۀ شکست نور که در عدسی‌ها رخ می‌دهد، دو احتمال واگرایی و همگرایی نور وجود دارد؛ به همین دلیل عدسی یا لنز به دو دستۀ واگرا و همگرا تقسیم می‌شود که هر دو تفاوت‌ها و کاربردهای خاص خودشان را دارند.

0 :
ادامه...

قانون اول نیوتون: قانون حرکت

یکی از قوانین کتاب علوم نهم و فیزیک دوازدهم، قانون اول نیوتون یا همان قانون لختی اجسام است که در آن جسم تمایل دارد، حالت قبلی حرکتی خود را حفظ کند.

0 :
ادامه...

تیزلند چگونه به مدارس کمک می کند؟

معمای المپیادی: همه زیر مستطیل ها

معمای المپیادی همه زیر مستطیل ها همراه با جواب کلیک کنید.

0 :
ادامه...

معمای ریاضی: وان حمام

معمای ریاضی وان حمام همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش فضایی: مکعب ناردست را بیابید!

تست هوش فضایی مکعب ناردست را بیابید! همراه با جواب کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: شکل باز شده مکعب

تست هوش: شکل باز شده مکعب همراه با جواب کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: با دقت پاسخ دهید

تست هوش (سه سوال) همراه با جواب کلیک کنید.

0 :
ادامه...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 736
تبلیغات

تیزلند چگونه به مدارس کمک می کند؟
دبستان و پیش دبستان بوستان امید
راهنمای تیزهوشان نهم
راهنمای تیزهوشان ششم