سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تفریح و سرگرمی - صفحه 4

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 712

تست هوش: الگوی مناسب

تست هوش الگوی مناسب همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش و سرعت عمل: گزینه متفاوت را بیابید

هوش، دقت و سرعت عملتان را با یافتن گزینه متفاوت، بیازمایید.

0 :
ادامه...

تست هوش: ردیف مجهول!

تست هوش ردیف مجهول! همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

معمای ریاضی: دانش آموزان و امتحان

معمای ریاضی دانش آموزان و امتحان همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: ماتریس شکل های هندسی

تست هوش ماتریس شکل های هندسی همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

آکادمی هوپا

تست هوش تصویری: کلید متصل به لامپ کدام است؟

تست هوش تصویری کلید متصل به لامپ کدام است؟ همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

معمای ریاضی: جایگزینی عددی حروف

معمای ریاضی جایگزینی عددی حروف همراه با جواب ، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: گزینه بعدی را بیابید

تست هوش گزینه بعدی را بیابید همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

سوال ریاضی: دو خط متنافر و نقطه مفروض

سوال ریاضی دو خط متنافر و نقطه مفروض همراه با جواب کلیک کنید.

0 :
ادامه...

معمای المپیادی: گروه بندی دانش آموزان

معمای المپیادی گروه بندی دانش آموزان همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 712
تبلیغات

آکادمی هوپا
مقاله
مقاله
مجتمع آموزشی فرهنگ
فرصت دیده شدن مدارس تهران