سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تفریح و سرگرمی - صفحه 4

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 719

اینفوگرافیک - مقایسۀ میزان موفقیت و بهروزی جوانان در زندکی فعلی شان

مقایسۀ میزان موفقیت و بهروزی جوانان در زندگی فعلی با توجه به میزان محبت و حمایتی که در کودکی از والدیشان کرده اند. با ما در این اینفوگرافیک همراه باشید

0 :
ادامه...

تست هوش: قطعات مشابه!

تست هوش: قطعات مشابه همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: تشخیص نسبت ها

هفت تست هوش تشخیص نسبت ها... هماره با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: حاصلضرب تمام انگشتان یک دست!

تست هوش حاصلضرب تمام انگشتان یک دست! همراه با جوابف کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست خطای دید: به کدام سمت

در نگاه اول، آیا این مرد اسب سوار پشت به شما حرکت می کند یا رو به شما. این یک خطای دیداری-ادراکی است.

0 :
ادامه...

بازآمد بوی ماه مدرسه

معمای ریاضی: مسئله وزن بسته ها

مسئله وزن بسته ها و قرار دادن آنها در جعبه ها همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: تعیین سن پدر و پسر

تست هوش: تعیین سن پدر و پسر همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: الگوی مناسب

تست هوش الگوی مناسب همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش و سرعت عمل: گزینه متفاوت را بیابید

هوش، دقت و سرعت عملتان را با یافتن گزینه متفاوت، بیازمایید.

0 :
ادامه...

تست هوش: ردیف مجهول!

تست هوش ردیف مجهول! همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 719
تبلیغات

بازآمد بوی ماه مدرسه
آکادمی هوپا کلیک کنید
فرصت دیده شدن مدارس تهران