سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تفریح و سرگرمی - صفحه 5

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 719

معمای ریاضی: دانش آموزان و امتحان

معمای ریاضی دانش آموزان و امتحان همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: ماتریس شکل های هندسی

تست هوش ماتریس شکل های هندسی همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش تصویری: کلید متصل به لامپ کدام است؟

تست هوش تصویری کلید متصل به لامپ کدام است؟ همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

معمای ریاضی: جایگزینی عددی حروف

معمای ریاضی جایگزینی عددی حروف همراه با جواب ، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: گزینه بعدی را بیابید

تست هوش گزینه بعدی را بیابید همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

بازآمد بوی ماه مدرسه

سوال ریاضی: دو خط متنافر و نقطه مفروض

سوال ریاضی دو خط متنافر و نقطه مفروض همراه با جواب کلیک کنید.

0 :
ادامه...

معمای المپیادی: گروه بندی دانش آموزان

معمای المپیادی گروه بندی دانش آموزان همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: عبور کامیون از روی پل

تست هوش عبور کامیون از روی پل همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: شکل بعدی کدام است؟

تست هوش شکل بعدی کدام است؟ همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: شماره پارکینگ!

تست هوش شماره پارکینگ همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 719
تبلیغات

بازآمد بوی ماه مدرسه
فرصت دیده شدن مدارس تهران