سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تفریح و سرگرمی - صفحه 6

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 736

تست هوش: تشخیص نسبت ها

هفت تست هوش تشخیص نسبت ها... هماره با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: حاصلضرب تمام انگشتان یک دست!

تست هوش حاصلضرب تمام انگشتان یک دست! همراه با جوابف کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست خطای دید: به کدام سمت

در نگاه اول، آیا این مرد اسب سوار پشت به شما حرکت می کند یا رو به شما. این یک خطای دیداری-ادراکی است.

0 :
ادامه...

معمای ریاضی: مسئله وزن بسته ها

مسئله وزن بسته ها و قرار دادن آنها در جعبه ها همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: تعیین سن پدر و پسر

تست هوش: تعیین سن پدر و پسر همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...


تست هوش: الگوی مناسب

تست هوش الگوی مناسب همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش و سرعت عمل: گزینه متفاوت را بیابید

هوش، دقت و سرعت عملتان را با یافتن گزینه متفاوت، بیازمایید.

0 :
ادامه...

تست هوش: ردیف مجهول!

تست هوش ردیف مجهول! همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

معمای ریاضی: دانش آموزان و امتحان

معمای ریاضی دانش آموزان و امتحان همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

تست هوش: ماتریس شکل های هندسی

تست هوش ماتریس شکل های هندسی همراه با جواب، کلیک کنید.

0 :
ادامه...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 736
تبلیغات

دکترشاکری
علامه حلی
دبیرستان دخترانه مدبران
مجموعه مدارس سرای دانش
مجتمع نشانه رستا
راهنمای تیزهوشان نهم
راهنمای تیزهوشان ششم