سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

مطالب و مقالات علمی و آموزشی : داستان های موفقیت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 119
حکایت قایق تان را به کدام ساحل بسته اید؟

حکایت قایق تان را به کدام ساحل بسته اید؟

حکایت های زیبا و آموزنده از مجموعه قصه های هزار و یک شب در سرزمین تیزهوش ها

0 :
ادامه...
حکایت ملانصر الدین و روز بارانی

حکایت ملانصر الدین و روز بارانی

حکایت های زیبا و آموزنده از مجموعه قصه های هزار و یک شب در سرزمین تیزهوش ها

0 :
ادامه...
حکایت حکیم و چوپان

حکایت حکیم و چوپان

حکایت های زیبا و آموزنده از مجموعه قصه های هزار و یک شب در سرزمین تیزهوش ها

0 :
ادامه...
حکایت نگهبان و وعده لباس گرم پادشاه

حکایت نگهبان و وعده لباس گرم پادشاه

حکایت های زیبا و آموزنده از مجموعه قصه های هزار و یک شب در سرزمین تیزهوش ها

0 :
ادامه...
حکایت ساعت و کودک باهوش

حکایت ساعت و کودک باهوش

حکایت های زیبا و آموزنده از مجموعه قصه های هزار و یک شب در سرزمین تیزهوش ها

0 :
ادامه...

میم مارکت
حکایت قدرت ذهن

حکایت قدرت ذهن

حکایت های زیبا و آموزنده از مجموعه قصه های هزار و یک شب در سرزمین تیزهوش ها

0 :
ادامه...
حکایت دانه ای که سپیدار شد

حکایت دانه ای که سپیدار شد

حکایت های زیبا و آموزنده از مجموعه قصه های هزار و یک شب در سرزمین تیزهوش ها

0 :
ادامه...
حکایت دلخوری لاک پشت از خدا و پاسخ خدا به او

حکایت دلخوری لاک پشت از خدا و پاسخ خدا به او

حکایت های زیبا و آموزنده از مجموعه قصه های هزار و یک شب در سرزمین تیزهوش ها

0 :
ادامه...
حکایت شکارچی

حکایت شکارچی

حکایت های زیبا و آموزنده از مجموعه قصه های هزار و یک شب در سرزمین تیزهوش ها

0 :
ادامه...
حکایت مادر

حکایت مادر

حکایت های زیبا و آموزنده از مجموعه قصه های هزار و یک شب در سرزمین تیزهوش ها

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 119
تبلیغات

میم مارکت   class=
جستجوی مدارس  class=
نمونه سوال های تیزلند  class=
میم مارکت   class=
مدرسه اتحاد نوین  class=
مدرسه صدرانوین دوره دوم متوسطه  class=
میم مارکت  class=
Here: Here: 1