سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

معرفی کتاب و محصولات آموزشی : کتاب های کمک درسی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 152
گام به گام سوالات علوم چهارم ابتدایی (درس 3 علوم)

گام به گام سوالات علوم چهارم ابتدایی (درس 3 علوم)

گام به گام سوالات علوم چهارم ابتدایی (درس 3 انرژی نیاز هر روز ما)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...
گام به گام سوالات علوم چهارم ابتدایی(درس 2 علوم)

گام به گام سوالات علوم چهارم ابتدایی(درس 2 علوم)

گام به گام سوالات علوم چهارم ابتدایی (درس 2 مخلوط ها در زندگی)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...
گام به گام سوالات علوم چهارم ابتدایی (درس 1 علوم)

گام به گام سوالات علوم چهارم ابتدایی (درس 1 علوم)

گام به گام سوالات علوم چهارم ابتدایی (درس 1 زنگ علوم)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...
معنی شعر کار و تلاش فارسی پنجم ابتدایی

معنی شعر کار و تلاش فارسی پنجم ابتدایی

در این بخش معنی شعر کار و تلاش (درس هفدهم فارسی پنجم) را به تفکیک هر بیت مشاهده خواهید کرد.

0 :
ادامه...
جواب سوالات درس هفدهم فارسی پنجم ابتدایی

جواب سوالات درس هفدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس هفدهم فارسی پنجم با جواب ( کار و تلاش)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

میم مارکت
جواب سوالات درس شانزدهم فارسی پنجم ابتدایی

جواب سوالات درس شانزدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس شانزدهم فارسی پنجم با جواب ( وقتی بوعلی ، کودک بود)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...
جواب سوالات درس پانزدهم فارسی پنجم ابتدایی

جواب سوالات درس پانزدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس پانزدهم فارسی پنجم با جواب (کاجستان)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...
معنی شعر کاجستان فارسی پنجم ابتدایی

معنی شعر کاجستان فارسی پنجم ابتدایی

در این بخش معنی شعر کاجستان (درس پانزدهم فارسی پنجم) را به تفکیک هر بیت مشاهده خواهید کرد.

0 :
ادامه...
جواب سوالات درس چهاردهم فارسی پنجم ابتدایی

جواب سوالات درس چهاردهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس چهاردهم فارسی پنجم با جواب (شجاعت)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...
جواب سوالات درس سیزدهم فارسی پنجم ابتدایی

جواب سوالات درس سیزدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس سیزدهم فارسی پنجم با جواب (روزی که باران می بارید)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 152
تبلیغات

میم مارکت