سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

معرفی کتاب و محصولات آموزشی : کتاب های کمک درسی : پنجم ابتدایی

1 2 3 مطلب : 25

معنی شعر کار و تلاش فارسی پنجم ابتدایی

در این بخش معنی شعر کار و تلاش (درس هفدهم فارسی پنجم) را به تفکیک هر بیت مشاهده خواهید کرد.

0 :
ادامه...

جواب سوالات درس هفدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس هفدهم فارسی پنجم با جواب ( کار و تلاش)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب سوالات درس شانزدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس شانزدهم فارسی پنجم با جواب ( وقتی بوعلی ، کودک بود)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب سوالات درس پانزدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس پانزدهم فارسی پنجم با جواب (کاجستان)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

معنی شعر کاجستان فارسی پنجم ابتدایی

در این بخش معنی شعر کاجستان (درس پانزدهم فارسی پنجم) را به تفکیک هر بیت مشاهده خواهید کرد.

0 :
ادامه...

تیزلند چگونه به مدارس کمک می کند؟

جواب سوالات درس چهاردهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس چهاردهم فارسی پنجم با جواب (شجاعت)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب سوالات درس سیزدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس سیزدهم فارسی پنجم با جواب (روزی که باران می بارید)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب سوالات درس دوازدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس دوازدهم فارسی پنجم با جواب (نمونه درس آزاد فرهنگ بومی 2)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب سوالات درس یازدهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس یازدهم فارسی پنجم با جواب (نقش خردمندان)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب سوالات درس دهم فارسی پنجم ابتدایی

سوالات درس دهم فارسی پنجم با جواب ( نام نیکو)، کلیک کنید.

0 :
ادامه...
1 2 3 مطلب : 25
تبلیغات

تیزلند چگونه به مدارس کمک می کند؟
مجموعه مدارس سرای دانش
دبستان و پیش دبستان ایران دخت
مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ
راهنمای تیزهوشان نهم
راهنمای تیزهوشان ششم