سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ویژه اولیا آموزشی : بازی های کلاسی

1 مطلب : 9
بازی شهر مجسمه ها (بازی های کلاسی)

بازی شهر مجسمه ها (بازی های کلاسی)

هدف پرورشی این بازی کنترل و بهبود تعادل است.

5 :
ادامه...
بازی شکلات خوری (بازی های کلاسی)

بازی شکلات خوری (بازی های کلاسی)

هدف پرورشی این بازی ایجاد شور و نشاط در دانش آموزان است.

0 :
ادامه...
بازی بپا فراموش نکنی (بازی های کلاسی)

بازی بپا فراموش نکنی (بازی های کلاسی)

هدف پرورشی این بازی بهبود حافظه می باشد.

1 :
ادامه...
بازی کامل کردن تصویر (بازی های کلاسی)

بازی کامل کردن تصویر (بازی های کلاسی)

اهداف پرورشی تقویت تجسم و پرورش صداقت و راستگویی است.

0 :
ادامه...
بازی قرعه (بازی های کلاسی)

بازی قرعه (بازی های کلاسی)

اهداف پرورشی این بازی، تبعیت از فرمان مربی می باشد.

1 :
ادامه...

جستجوی مدارس
بازی حرف ممنوعه (بازی های کلاسی)

بازی حرف ممنوعه (بازی های کلاسی)

اهداف پرورشی این بازی دقت و هوشیاری در به کارگیری حروف الفباست.

2 :
ادامه...
بازی عکس العمل با ضربه (بازی های کلاسی)

بازی عکس العمل با ضربه (بازی های کلاسی)

اهداف پرورشی این بازی تقویت دقت و هوشیاری و بهبود عکس العمل می باشد.

0 :
ادامه...
بازی پیام را برسان (بازی های کلاسی)

بازی پیام را برسان (بازی های کلاسی)

اهداف پرورشی این بازی همکاری و دقت در ارسال و دریافت پیام است.

0 :
ادامه...
بازی من نفر بعدی ام (بازی های کلاسی)

بازی من نفر بعدی ام (بازی های کلاسی)

اهداف پرورشی این بازی، تمرکز حواس و بهبود عکس العمل است.

3 :
ادامه...
1 مطلب : 9
تبلیغات

جستجوی مدارس  class=
نمونه سوال های تیزلند  class=
میم مارکت   class=
مدرسه اتحاد نوین  class=
مدرسه صدرانوین دوره دوم متوسطه  class=
میم مارکت  class=
Here: Here: 1