سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ویژه اولیا آموزشی : بازی های کلاسی

1 مطلب : 9

بازی شهر مجسمه ها (بازی های کلاسی)

هدف پرورشی این بازی کنترل و بهبود تعادل است.

5 :
ادامه...

بازی شکلات خوری (بازی های کلاسی)

هدف پرورشی این بازی ایجاد شور و نشاط در دانش آموزان است.

0 :
ادامه...

بازی بپا فراموش نکنی (بازی های کلاسی)

هدف پرورشی این بازی بهبود حافظه می باشد.

1 :
ادامه...

بازی کامل کردن تصویر (بازی های کلاسی)

اهداف پرورشی تقویت تجسم و پرورش صداقت و راستگویی است.

0 :
ادامه...

بازی قرعه (بازی های کلاسی)

اهداف پرورشی این بازی، تبعیت از فرمان مربی می باشد.

1 :
ادامه...

تیزلند چگونه به مدارس کمک می کند؟

بازی حرف ممنوعه (بازی های کلاسی)

اهداف پرورشی این بازی دقت و هوشیاری در به کارگیری حروف الفباست.

2 :
ادامه...

بازی عکس العمل با ضربه (بازی های کلاسی)

اهداف پرورشی این بازی تقویت دقت و هوشیاری و بهبود عکس العمل می باشد.

0 :
ادامه...

بازی پیام را برسان (بازی های کلاسی)

اهداف پرورشی این بازی همکاری و دقت در ارسال و دریافت پیام است.

0 :
ادامه...

بازی من نفر بعدی ام (بازی های کلاسی)

اهداف پرورشی این بازی، تمرکز حواس و بهبود عکس العمل است.

3 :
ادامه...
1 مطلب : 9
تبلیغات

تیزلند چگونه به مدارس کمک می کند؟
مجموعه مدارس سرای دانش
دبستان و پیش دبستان ایران دخت
مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ
راهنمای تیزهوشان نهم
راهنمای تیزهوشان ششم