سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

ویژه اولیا آموزشی : مقاله

1 2 3 4 5 6 مطلب : 57
چگونه می توان به شکل موثر به ارزشیابی تیزهوشان پرداخت؟

چگونه می توان به شکل موثر به ارزشیابی تیزهوشان پرداخت؟

ارزشیابی آموزشی یکی از مهمترین عناصر نظامهای آموزشی است. این عنصردر صورت اجرای موثر، می تواند به رفع نواقص و یادگیری بینجامد. حال باید دید که با بهره گیری از چه ابزارهایی می توانیم به اجرای موثر آن دست یابیم.

0 :
ادامه...
بلدید بگویید «نه»؟

بلدید بگویید «نه»؟

برخی افراد، هر خواسته ای را بی چون و چرا می پذیرند؛ حتی اگر واقعاً میلی به پذیرش آن نداشته باشند؛ تا جایی که ممکن است پس از پذیرش خواستۀ طرف مقابل، در دلشان به او بد و بی راه هم بگویند و وقتی از آن ها می پرسیم تو که دوست نداشتی، چرا قبول کردی؟ می گویند: «روم نشد بگم نه».

0 :
ادامه...
کدام فعالیت های یادگیری برای آموزش تیزهوشان مناسب است؟

کدام فعالیت های یادگیری برای آموزش تیزهوشان مناسب است؟

فعالیتهای یادگیری نقش مهمی در آموزش و یادگیری دارند. این فعالیتها باید متناسب با تیزهوشان طراحی شده تا به خوبی توسط آن ها اجرا گردد و یادگیری ایجاد شود. حال سوال پیش می آید که چه فعالیت هایی متناسب با دانش آموزان تیزهوش است؟

0 :
ادامه...
چه محیط هایی برای آموزش دانش آموزان تیزهوش مناسب است؟

چه محیط هایی برای آموزش دانش آموزان تیزهوش مناسب است؟

محیط آموزشی تاثیر بسیاری در ایجاد انگیزه و تلاش برای افراد دارد. این تاثیر پذیری در کودکان و نوجوانان بیشتر است از این رو ضرورت دارد که در انتخاب محیط مناسب برای دانش آموزان تیزهوش، دقت بسیاری داشته باشیم.

0 :
ادامه...
در آموزش تیزهوشان باید از چه روش های تدریسی بهره گرفت؟

در آموزش تیزهوشان باید از چه روش های تدریسی بهره گرفت؟

برنامه های آموزشی تیزهوشان زمانی می توانند به شکل مطلوب اجرا شوند که در هنگام ارائه ی آن ها، از روش های تدریس مناسبی استفاده شود. بر این اساس باید در پی این باشیم تا بدانیم کدام روش های تدریس در این سیستم کارآیی بیشتری دارند.

0 :
ادامه...

استوژیت بنر 6
برای آموزش تیزهوشان باید از چه محتوا و مفاهیم آموزشی ای استفاده کنیم؟

برای آموزش تیزهوشان باید از چه محتوا و مفاهیم آموزشی ای استفاده کنیم؟

مهمترین اصل در برنامه ی آموزشی دانش آموزان تیزهوش، محتوای آموزشی است. محتوا نقشی سازنده در آموزش و پرورش تیزهوشان دارد. حال این سوال پیش می آید که این عنصر با اهمیت باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

0 :
ادامه...
چگونه می توان به آموزش دانش آموزان تیزهوش پرداخت؟

چگونه می توان به آموزش دانش آموزان تیزهوش پرداخت؟

دانش آموزان تیزهوش، انگیزه و استعدادهای بسیاری دارند. در صورتی که تحت آموزش مناسب قرار بگیرند، می توانند با نیروی انگیزه استعدادهای خود را شکوفا سازند. بر این اساس آشنایی با نحوه ی صحیح آموزش آنها الزامی است.

0 :
ادامه...
با چه راهکارهایی می توانیم بر یادگیری خود نظارت کنیم؟

با چه راهکارهایی می توانیم بر یادگیری خود نظارت کنیم؟

زمانی ما می توانیم به یادگیری عمیق برسیم که خودمان بر جریان یادگیری مان نظارت داشته باشیم. نظارت بر یادگیری به ما کمک می کند تا بفهمیم که عیب کار ما چیست و چگونه می توان آن را برطرف کرد.

0 :
ادامه...
چگونه می توانیم فکر و رفتارمان را کنترل کنیم؟

چگونه می توانیم فکر و رفتارمان را کنترل کنیم؟

ما در زندگی زمانی به موفقیت های بزرگ می رسیم که بتوانیم فکر و عمل خود را کنترل کنیم و آن ها را در مسیر پیشرفت قرار دهیم. بر این اساس ما باید به دنبال راهکاری باشیم که به واسطه ی آن بتوانیم به کنترل خود بپردازیم.

0 :
ادامه...
چه تشویق هایی برای فرزند ما مناسب است؟

چه تشویق هایی برای فرزند ما مناسب است؟

ویژگی های فرزند ما با دیگران تفاوت دارد. از این رو نمی توانیم هر نوع تشویقی را برای او به کار ببریم. بهتر است که ویژگی های او را شناخته و با انواع تشویقها نیز آشنا شویم. سپس به تشویق فرزندمان بپردازیم.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 مطلب : 57
تبلیغات

مدرسه سلام ایران زمین  class=
تخفیف کتابم کو  class=
مدرسه سلام گلبانگ   class=
مدرسه سلام فرجام  class=