سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه دهم (دوره دوم متوسطه ) : برنامه ریزی درسی پایه دهم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 277
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(20 الی 26 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(20 الی 26 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای (20 الی 26 مهر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(20 الی26مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(20 الی26مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای (20 الی26مهر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(20 الی 26 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(20 الی 26 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای (20 الی 26 مهر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(13 الی 19 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(13 الی 19 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای (13 الی 19 مهر) است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(13 الی19 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(13 الی19 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای (13 الی19 مهر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(13 الی 19 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(13 الی 19 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای (13 الی 19 مهر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(5 الی 12 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(5 الی 12 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای (5 الی 12 مهر) است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(5 الی 12 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(5 الی 12 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای (5 الی 12 مهر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(5 الی 12 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(5 الی 12 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای (5 الی 12 مهر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای (30 شهریور الی 5 مهر) است.

1 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 277
تبلیغات

چگونه شاگرد اول شویم؟  class=
کابوس انجام تکالیف   class=
آموزشگاه موفقیت  class=
گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=