سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه دهم (دوره دوم متوسطه ) : برنامه ریزی درسی پایه دهم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 301
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(16 الی 22 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای (16الی 22 آذر) است.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(16 الی 22 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای (16 الی 22 آذر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(16 الی 22 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای (16 الی 22 آذر) است.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(9 الی 15 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(9 الی 15 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای (9 الی 15 آذر) است.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(9 الی 15 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(9 الی 15 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای (9 الی 15 آذر) است.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(9 الی 15 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(9 الی 15 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای (9 الی 15 آذر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(2 الی 8 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(2 الی 8 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای (2 الی 8 آذر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(2 الی 8 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(2 الی 8 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای (2 الی 8 آذر) است.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(2 الی 8 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(2 الی 8 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای (2 الی 8 آذر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(25 آبان الی 1 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(25 آبان الی 1 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای (25 آبان الی 1 آذر) است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 301
تبلیغات

دبستان اتحاد نوین  class=
تکالیف پایه چهارم  class=
فرصت های موفقیت در زندگی را کشف کنید  class=
مدرسه رقیه  class=