سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه دهم (دوره دوم متوسطه ) : برنامه ریزی درسی پایه دهم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 317
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(3 الی 9 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(3 الی 9 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای (3 الی 9 اسفند) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(3 الی 9 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(3 الی 9 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای (3 الی 9 اسفند) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(3 الی 9 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(3 الی 9 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای (3 الی 9 اسفند) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای (26 بهمن الی 2 اسفند) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای (26 بهمن الی 2 اسفند) است.

0 :
ادامه...

توصیه ویژه: برنامه مطالعه درسی هفتگی
توصیه می‌کنیم برنامه مطالعاتی و برنامه درسی جدید و به روز را در سایت مرکز پیشرفت و هدایت تحصیلی میم ببینید. در «میم»، به صورت هفتگی با ویدئو و متن تکالیف روزانه و برنامه درسی مطالعاتی برای پایه های مختلف در دسترس شما قرار دارد.
 برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای (26 بهمن الی 2 اسفند) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(19  الی 25 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(19 الی 25 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای (19 الی 25 بهمن) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(19 الی 25 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی(19 الی 25 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای (19 الی 25 بهمن) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(19 الی 25 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(19 الی 25 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای (19 الی 25 بهمن) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(19 الی 25 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(19 الی 25 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه دهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای (19 الی 25 بهمن) است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 317
تبلیغات

در تیزلند، روند آموزش، وقفه ناپذیر است. کلاس های آنلاین را با تیزلند برگزار کنید.  class=
آزمون شماره 6 مدارس برتر  class=
مدرسه مروا  class=
مدرسه سلام سبز  class=
مدرسه سلام سرو  class=