سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه دوازدهم (متوسطه دوره دوم) : برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 277
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(25 آبان الی 1 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(25 آبان الی 1 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 25 آبان الی 1 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(25 آبان الی 1 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(25 آبان الی 1 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 25 آبان الی 1 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(25 آبان الی 1 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(25 آبان الی 1 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 25 آبان الی 1 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(18 الی 24 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(18 الی 24 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 18 الی 24 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(18 الی 24 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(18 الی 24 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 18 الی 24 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(18 الی 24 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(18 الی 24 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 18 الی 24 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(11 الی 17 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(11 الی 17 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 11 الی 17 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(11 الی 17 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(11 الی 17 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 11 الی 17 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(11 الی 17 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(11 الی 17 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 11 الی 17 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(4 الی 10 آبان)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(4 الی 10 آبان)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 4 الی 10 آبان است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 277
تبلیغات

رتبه های برتر با چه روشی در کنکور موفق می شوند؟  class=
سفیرمال  class=
گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=