سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه دوازدهم (متوسطه دوره دوم) : برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 262
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی- نظام قدیم(20 الی 26مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی- نظام قدیم(20 الی 26مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 20 الی 26مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی- نظام قدیم(20 الی 26 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی- نظام قدیم(20 الی 26 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 20 الی 26 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی- نظام قدیم(20 الی 26 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی- نظام قدیم(20 الی 26 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 20 الی 26 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(20 الی 26 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(20 الی 26 مهر)

زبرنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 20 الی 26 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(20 الی 26مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی(20 الی 26مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 20 الی 26مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(20 الی 26 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی(20 الی 26 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 20 الی 26 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی- نظام قدیم(13 الی 19مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی- نظام قدیم(13 الی 19مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 13 الی 19 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی- نظام قدیم(13 الی 19 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی- نظام قدیم(13 الی 19 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای 13 الی 19 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی- نظام قدیم(13 الی 19 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی- نظام قدیم(13 الی 19 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 13 الی 19 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(13 الی 19 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی(13 الی 19 مهر)

زبرنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 13 الی 19 مهر است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 262
تبلیغات

چگونه شاگرد اول شویم؟  class=
کابوس انجام تکالیف   class=
آموزشگاه موفقیت  class=
گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=