سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه ششم - صفحه 4

اینجا هستید : سرزمین تیزهوش ها :: پایه ششم
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 184

جواب فعالیت های درس دوازدهم قرآن پایه ششم ابتدایی

جواب کار در کلاس و انس با قرآن در خانه صفحه 82 درس دوازدهم آموزش قرآن ششم ابتدایی؛ کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب فعالیت های درس یازدهم قرآن پایه ششم ابتدایی

جواب کار در کلاس درس یازدهم صفحه 76 آموزش قرآن پایه ششم ابتدایی؛ کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب فعالیت های درس دهم قرآن پایه ششم ابتدایی

جواب کار در کلاس درس دهم صفحه 64 آموزش قرآن پایه ششم ابتدایی؛ کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب فعالیت های درس نهم قرآن پایه ششم ابتدایی

جواب کار در کلاس درس نهم صفحه 58 آموزش قرآن پایه ششم ابتدایی؛ کلیک کنید

0 :
ادامه...

جواب فعالیت های درس هشتم قرآن پایه ششم ابتدایی

جواب کار در کلاس درس هشتم صفحه 52 آموزش قرآن پایه ششم ابتدایی؛ کلیک کنید

0 :
ادامه...


جواب فعالیت های درس هفتم قرآن پایه ششم ابتدایی

جواب کار در کلاس درس هفتم صفحه 46 آموزش قرآن پایه ششم ابتدایی؛ کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب فعالیت های درس ششم قرآن پایه ششم ابتدایی

جواب کار در کلاس و فعالیت صفحه 39 و 41 درس ششم آموزش قرآن ششمابتدایی؛ کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب فعالیت های درس پنجم قرآن پایه ششم ابتدایی

جواب سوالات صفحه 31، 33، 35 و 36 درس پنجم آموزش قرآن ششم ابتدایی؛ کلیک کنید.

0 :
ادامه...

جواب فعالیت های درس چهارم قرآن پایه ششم ابتدایی

جواب سوال‌های صفحه 25 و 27 درس چهارم آموزش قرآن ششم ابتدایی؛ کلیک کنید.

0 :
ادامه...

بهترین کتاب‌های کمک‌درسی تیزهوشان ششم

لیست بهترین‌ کتاب‌های استعداد تحلیلی ششم برای قبولی و گرفتن رتبۀ خوب در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم اینجاست.

0 :
ادامه...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 184
تبلیغات

مجموعه مدارس سرای دانش
راهنمای تیزهوشان نهم
راهنمای تیزهوشان ششم