سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه ششم - صفحه 4

اینجا هستید : سرزمین تیزهوش ها :: پایه ششم
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 135

پاسخ سوالات درس چهارم هدیه های آسمانی پایه ششم

جواب سوالات درس چهارم هدیه ششم باغ سری را در این صفحه مشاهده خواهید کرد.

0 :
ادامه...

معنی شعر میوه ی هنر فارسی ششم ابتدایی

در این بخش معنی شعر میوه ی هنر پایه ی ششم را به تفکیک هر بیت مشاهده خواهید کرد.

0 :
ادامه...

گام به گام درس نهم نگارش ششم ابتدایی

جهت دریافت پاسخ پرسش های درس نهم نگارش فارسی ششم کلیک کنید.

0 :
ادامه...

پاسخ سوالات درس پانزدهم فارسی ششم ابتدایی(میوه ی هنر)

درس پانزدهم (میوه ی هنر) از جمله پاسخ سوالات را در این نوشتار می خوانید. کلیک کنید.

0 :
ادامه...

گام به گام درس هشتم نگارش پایه ششم ابتدایی

جهت دریافت پاسخ پرسش های درس هشتم نگارش فارسی ششم کلیک کنید.

0 :
ادامه...

بازآمد بوی ماه مدرسه

پاسخ سوالات درس سوم هدیه های آسمانی پایه ششم

جواب سوالات درس سوم هدیه ششم سرور آزادگان را در این صفحه مشاهده خواهید کرد.

0 :
ادامه...

معنی شعر راز زندگی فارسی ششم ابتدایی

در این بخش معنی شعر راز زندگی پایه ی ششم را به تفکیک هر بیت مشاهده خواهید کرد.

0 :
ادامه...

پاسخ سوالات درس چهاردهم فارسی ششم ابتدایی (راز زندگی)

درس چهاردهم (راز زندگی) از جمله پاسخ سوالات را در این نوشتار می خوانید. کلیک کنید.

0 :
ادامه...

پاسخ سوالات درس یازدهم فارسی ششم ابتدایی (شهدا خورشیدند)

درس یازدهم (شهدا خورشیدند) از جمله پاسخ سوالات را در این نوشتار می خوانید. کلیک کنید.

0 :
ادامه...

پاسخ سوالات درس دوم هدیه های آسمانی پایه ششم

جواب سوالات درس دوم هدیه ششم بهترین راهنمایان را در این صفحه مشاهده خواهید کرد.

0 :
ادامه...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 135
تبلیغات

بازآمد بوی ماه مدرسه
آکادمی هوپا کلیک کنید
فرصت دیده شدن مدارس تهران