سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه نهم (متوسطه اول)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 190
برنامه مطالعاتی (25 آبان الی 1 آذر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (25 آبان الی 1 آذر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(25 آبان الی 1 آذر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(25 آبان الی 1 آذر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 25 آبان الی 1 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (18 الی 24 آبان) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (18 الی 24 آبان) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(18 الی 24آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(18 الی 24آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای18 الی 24آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (11 الی 17 آبان) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (11 الی 17 آبان) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(11 الی 17 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(11 الی 17 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای11 الی 17 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (4 الی 10 آبان) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (4 الی 10 آبان) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(4 الی 10 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(4 الی 10 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 4 الی 10 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (27 مهر الی 3 آبان) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (27 مهر الی 3 آبان) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(27 مهر الی3 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(27 مهر الی3 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 27 مهر الی3 آبان است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 190
تبلیغات

سفیرمال  class=
گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=