سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه نهم (متوسطه اول) : برنامه ریزی درسی پایه نهم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 153
برنامه مطالعاتی (20 الی 26 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (20 الی 26 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(20 الی 26 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(20 الی 26 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 20 الی 26 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (13 الی 19 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (13 الی 19 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(13 الی 19 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(13 الی 19 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 13 الی 19 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (5 الی 12 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (5 الی 12 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(5 الی 12 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(5 الی 12 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 5 الی 12 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (30 شهریور الی 5 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (30 شهریور الی 5 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(30 شهریورالی 5 مهر )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(30 شهریورالی 5 مهر )

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 30 شهریورالی 5 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی (16 الی 22 شهریور) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (16 الی 22 شهریور) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(16 الی 22 شهریور)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(16 الی 22 شهریور)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای 16 الی 22 شهریور است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 153
تبلیغات

کابوس انجام تکالیف   class=
آموزشگاه موفقیت  class=
گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=