سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه هشتم (متوسطه دوره اول) : برنامه ریزی درسی پایه هشتم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مطلب : 98

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(24 الی28 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 24 الی 28 اسفند است.

0 :
ادامه...

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(17 الی23 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 17 الی23 اسفند است.

0 :
ادامه...

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(10 الی 16 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 10 الی 16 اسفند است.

0 :
ادامه...

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(3 الی 9 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 3 الی 9 اسفند است.

0 :
ادامه...

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(26 بهمن الی 2 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 26 بهمن الی 2 اسفند است.

0 :
ادامه...


برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(19 الی 25 بهمن)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 19 الی 25 بهمن است.

0 :
ادامه...

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(12 الی 18 بهمن)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 12 الی 18 بهمن است.

0 :
ادامه...

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(5 الی 11 بهمن)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 5 الی 11 بهمن است.

0 :
ادامه...

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(16 الی 22 آذر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 16 الی 22 آذر است.

0 :
ادامه...

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(9 الی 15 آذر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 9 الی 15 آذر است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مطلب : 98
تبلیغات

نخبه پروران
پیش دبستان و دبستان نسیم بهار
بسته های آموزشی منتا
نوروز 1402
راهنمای تیزهوشان نهم
راهنمای تیزهوشان ششم
دبیرستان دخترانه جامی نوین