سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه هشتم (متوسطه دوره اول) : برنامه ریزی درسی پایه هشتم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 مطلب : 86
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(25 آبان الی 1 آذر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(25 آبان الی 1 آذر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 25 آبان الی 1 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(18 الی 24 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(18 الی 24 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 18 الی 24 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(11 الی 17 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(11 الی 17 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 11 الی 17 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(4 الی 10 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(4 الی 10 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 4 الی 10 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(27 مهر الی3 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(27 مهر الی3 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 27 مهر الی3 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(20 الی 26 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(20 الی 26 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 20 الی 26 مهر است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(13 الی 19 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(13 الی 19 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 13 الی 19 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(5 الی 12 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(5 الی 12 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 5 الی 12 مهر است.

2 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(30 شهریورالی 5 مهر )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(30 شهریورالی 5 مهر )

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 30 شهریورالی 5 مهر است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(16 الی 22 شهریور)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(16 الی 22 شهریور)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 16 الی 22 شهریور است.

1 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 مطلب : 86
تبلیغات

رتبه های برتر با چه روشی در کنکور موفق می شوند؟  class=
سفیرمال  class=
گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=