سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه هشتم (متوسطه دوره اول) : برنامه ریزی درسی پایه هشتم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مطلب : 94
 برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(3 الی 9 اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(3 الی 9 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 3 الی 9 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(26 بهمن الی 2 اسفند)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 26 بهمن الی 2 اسفند است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(19 الی 25 بهمن)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(19 الی 25 بهمن)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 19 الی 25 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(12 الی 18 بهمن)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(12 الی 18 بهمن)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 12 الی 18 بهمن است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(5 الی 11 بهمن)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(5 الی 11 بهمن)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 5 الی 11 بهمن است.

0 :
ادامه...

توصیه ویژه: برنامه مطالعه درسی هفتگی
توصیه می‌کنیم برنامه مطالعاتی و برنامه درسی جدید و به روز را در سایت مرکز پیشرفت و هدایت تحصیلی میم ببینید. در «میم»، به صورت هفتگی با ویدئو و متن تکالیف روزانه و برنامه درسی مطالعاتی برای پایه های مختلف در دسترس شما قرار دارد.
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(16 الی 22 آذر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 16 الی 22 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(9 الی 15 آذر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(9 الی 15 آذر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 9 الی 15 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(2 الی 8 آذر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(2 الی 8 آذر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 2 الی 8 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(25 آبان الی 1 آذر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(25 آبان الی 1 آذر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 25 آبان الی 1 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(18 الی 24 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(18 الی 24 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 18 الی 24 آبان است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مطلب : 94
تبلیغات

در تیزلند، روند آموزش، وقفه ناپذیر است. کلاس های آنلاین را با تیزلند برگزار کنید.  class=
آزمون شماره 6 مدارس برتر  class=
مدرسه مروا  class=
مدرسه سلام سبز  class=
مدرسه سلام سرو  class=