سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه هشتم : برنامه ریزی درسی پایه هشتم

1 2 3 4 5 6 7 8 مطلب : 75
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(25  الی 31خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(25 الی 31خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 25 الی 31 خرداد است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(18 الی 24 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(18 الی 24 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 18 الی 24 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(11 الی 17 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(11 الی 17 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 11 الی 17 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(4 الی 10 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(4 الی 10 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 4 الی 10 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(30 اردیبهشت الی 3 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(30 اردیبهشت الی 3 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 30 اردیبهشت الی 3 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(21 الی 27 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(21 الی 27 اردیبهشت)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 21 الی 27 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم ( 14 الی 20 اردیبهشت ماه )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم ( 14 الی 20 اردیبهشت ماه )

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 14 الی 20 اردیبهشت ماه است

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم ( 7 الی 13 اردیبهشت ماه )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم ( 7 الی 13 اردیبهشت ماه )

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 7 الی 13 اردیبهشت ماه است

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(31 فروردین الی6 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(31 فروردین الی6 اردیبهشت)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 31 فروردین الی 6 اردیبهشت است

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(24 الی30 فروردین)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(24 الی30 فروردین)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 24 الی30 فروردین است

1 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 مطلب : 75
تبلیغات

بازی استوژیت تخفیف 20%  class=
مدرسه شایستگان رازی  class=
برنامه درسی ویژه دوازدهمی ها  class=
مجتمع شایستگان رازی  class=