سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه هشتم (متوسطه دوره اول) : برنامه ریزی درسی پایه هشتم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 مطلب : 81
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(20 الی 26 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(20 الی 26 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 20 الی 26 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(13 الی 19 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(13 الی 19 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 13 الی 19 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(5 الی 12 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(5 الی 12 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 5 الی 12 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(30 شهریورالی 5 مهر )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(30 شهریورالی 5 مهر )

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 30 شهریورالی 5 مهر است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(16 الی 22 شهریور)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(16 الی 22 شهریور)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 16 الی 22 شهریور است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(9 الی 15 شهریور)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(9 الی 15 شهریور)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 9 الی 15 شهریور است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(25  الی 31خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(25 الی 31خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 25 الی 31 خرداد است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(18 الی 24 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(18 الی 24 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 18 الی 24 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(11 الی 17 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(11 الی 17 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 11 الی 17 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(4 الی 10 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(4 الی 10 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای 4 الی 10 خرداد است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 مطلب : 81
تبلیغات

کابوس انجام تکالیف   class=
آموزشگاه موفقیت  class=
گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=