سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه هفتم (متوسطه اول) : برنامه ریزی درسی پایه هفتم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 مطلب : 84
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(20 الی26مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(20 الی26مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 20 الی26مهر است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(13 الی 19 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(13 الی 19 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 13 الی 19 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(5 الی 12 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(5 الی 12 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 5 الی 12 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(30 شهریورالی 5 مهر )

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(30 شهریورالی 5 مهر )

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 30 شهریورالی 5 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(16 الی 22 شهریور)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(16 الی 22 شهریور)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 16 الی 22 شهریور است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(9 الی 15 شهریور)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(9 الی 15 شهریور)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 9 الی 15 شهریور است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(25  الی 31 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(25 الی 31 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 25 الی 31 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(18 الی 24 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(18 الی 24 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 18 الی 24 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(11 الی 17 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(11 الی 17 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 11 الی 17 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(4 الی 10 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(4 الی 10 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 4 الی 10 خرداد است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 مطلب : 84
تبلیغات

چگونه شاگرد اول شویم؟  class=
کابوس انجام تکالیف   class=
آموزشگاه موفقیت  class=
گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=