سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه هفتم (متوسطه اول) : برنامه ریزی درسی پایه هفتم

1 2 3 4 5 6 7 8 مطلب : 78
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(25  الی 31 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(25 الی 31 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 25 الی 31 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(18 الی 24 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(18 الی 24 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 18 الی 24 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(11 الی 17 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(11 الی 17 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 11 الی 17 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(4 الی 10 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(4 الی 10 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 4 الی 10 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(30 اردیبهشت الی 3 خرداد)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(30 اردیبهشت الی 3 خرداد)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 30 اردیبهشت الی 3 خرداد است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(21 الی 27 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(21 الی 27 اردیبهشت)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 21 الی 27 اردیبهشت است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم (14 الی 20 اردیبهشت ماه)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم (14 الی 20 اردیبهشت ماه)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 14 الی 20 اردیبهشت ماه است

2 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم (7 الی 13 اردیبهشت ماه)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم (7 الی 13 اردیبهشت ماه)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 7 الی 13 اردیبهشت ماه است

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(31 فروردین الی6 اردیبهشت)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(31 فروردین الی6 اردیبهشت)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 31 فروردین الی 6 اردیبهشت است

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(24 الی30 فروردین)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(24 الی30 فروردین)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 24 الی30 فروردین است

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 مطلب : 78
تبلیغات

بازی استوژیت تخفیف 20%  class=
مدرسه شایستگان رازی  class=
برنامه درسی ویژه دوازدهمی ها  class=
مجتمع شایستگان رازی  class=