سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه هفتم (متوسطه اول) : برنامه ریزی درسی پایه هفتم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مطلب : 91
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم( 9 الی 15 آذر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم( 9 الی 15 آذر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 9 الی 15 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم( 2 الی 8 آذر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم( 2 الی 8 آذر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 2 الی 8 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(25 آبان الی 1 آذر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(25 آبان الی 1 آذر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 25 آبان الی 1 آذر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(18 الی24 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(18 الی24 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 18 الی24 آبان است.

1 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(11 الی17 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(11 الی17 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 11 الی17 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(4 الی10 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(4 الی10 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 4 الی10 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(27 مهر الی3 آبان)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(27 مهر الی3 آبان)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 27 مهر الی3 آبان است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(20 الی26مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(20 الی26مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 20 الی26مهر است.

3 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(13 الی 19 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(13 الی 19 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 13 الی 19 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(5 الی 12 مهر)

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(5 الی 12 مهر)

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای 5 الی 12 مهر است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مطلب : 91
تبلیغات

مدرسه ندا  class=
رتبه های برتر با چه روشی در کنکور موفق می شوند؟  class=
تکالیف روزانه پایه های اول تا سوم  class=
گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=