سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه یازدهم (دوره دوم متوسطه)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 291
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای (26 بهمن الی 2 اسفند) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای (26 بهمن الی 2 اسفند) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(26 بهمن الی 2 اسفند)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای (26 بهمن الی 2 اسفند) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(19 الی 25 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(19 الی 25 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای (19 الی 25 بهمن) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(19 الی 25 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(19 الی 25 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای (19 الی 25 بهمن) است.

0 :
ادامه...

توصیه ویژه: برنامه مطالعه درسی هفتگی
توصیه می‌کنیم برنامه مطالعاتی و برنامه درسی جدید و به روز را در سایت مرکز پیشرفت و هدایت تحصیلی میم ببینید. در «میم»، به صورت هفتگی با ویدئو و متن تکالیف روزانه و برنامه درسی مطالعاتی برای پایه های مختلف در دسترس شما قرار دارد.
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(12 الی 18  بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(12 الی 18 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای (12 الی 18 بهمن) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(12  الی 18 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(12 الی 18 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای (12 الی 18 بهمن) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(12 الی 18 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(12 الی 18 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای (12 الی 18 بهمن) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(5 الی 11  بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(5 الی 11 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای (5 الی 11 بهمن) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(5  الی 11 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(5 الی 11 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای (5 الی 11 بهمن) است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 291
تبلیغات

مدرسه سلام رسالت  class=
مدرسه سلام فرجام  class=