سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه یازدهم (دوره دوم متوسطه) : برنامه ریزی درسی پایه یازدهم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 248
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(20 الی 26 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(20 الی 26 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای (20 الی 26 مهر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(20 الی 26 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(20 الی 26 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای (20 الی 26 مهر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(20 الی 26 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(20 الی 26 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای (20 الی 26 مهر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(13 الی 19 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(13 الی 19 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای (13 الی 19 مهر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(13 الی 19 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(13 الی 19 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای (13 الی 19 مهر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(13 الی 19 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(13 الی 19 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای (13 الی 19 مهر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(5 الی 12 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(5 الی 12 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 5 الی 12 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(5 الی 12 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(5 الی 12 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای (5 الی 12 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(5 الی 12 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(5 الی 12 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 5 الی 12 مهر است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(30 شهریور الی 5 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 30 شهریور الی 5 مهر است.

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 248
تبلیغات

چگونه شاگرد اول شویم؟  class=
گروه ورزش مارکتینگ مجموعه انقلاب  class=