سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

پایه یازدهم (دوره دوم متوسطه) : برنامه ریزی درسی پایه یازدهم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 276
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(5 الی 11  بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(5 الی 11 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای (5 الی 11 بهمن) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(5  الی 11 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(5 الی 11 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای (5 الی 11 بهمن) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(5 الی 11 بهمن)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(5 الی 11 بهمن)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای (5 الی 11 بهمن) است.

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(16 الی 22 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای (16 الی 22 آذر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(16 الی 22 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای (16 الی 22 آذر) است

0 :
ادامه...

توصیه ویژه: برنامه مطالعه درسی هفتگی
توصیه می‌کنیم برنامه مطالعاتی و برنامه درسی جدید و به روز را در سایت مرکز پیشرفت و هدایت تحصیلی میم ببینید. در «میم»، به صورت هفتگی با ویدئو و متن تکالیف روزانه و برنامه درسی مطالعاتی برای پایه های مختلف در دسترس شما قرار دارد.
 برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(16 الی 22 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(16 الی 22 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای (16 الی 22 آذر) است

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(9 الی 15 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(9 الی 15 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای (9 الی 15 آذر) است

0 :
ادامه...
 برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(9 الی 15 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی(9 الی 15 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای (9 الی 15 آذر) است

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(9 الی 15 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی(9 الی 15 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای (9 الی 15 آذر) است.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(2 الی 8 آذر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی(2 الی 8 آذر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای (2 الی 8 آذر) است

0 :
ادامه...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مطلب : 276
تبلیغات

آزمون سوم آزمون ورودی مدارس برتر  class=
آزمون کاگو  class=
نخبه پروران  class=
مدرسه صدرانوین دوره دوم متوسطه  class=