سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همۀ دانش‌آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

کتاب های درسی : پایه هفتم

1 2 مطلب : 14

معنی شعر گل و گل فارسی پایه هفتم

در این بخش معنی شعر گل و گل (کلاس هفتم) را به تفکیک هر بیت مشاهده خواهید کرد.

0 :
ادامه...

پاسخ سوالات درس دهم فارسی پایه هفتم (کلاس ادبیات)

درس دهم (کلاس ادبیات) از جمله پاسخ سوالات را در این نوشتار می خوانید. کلیک کنید.

0 :
ادامه...

پاسخ سوالات درس نهم فارسی پایه هفتم (نصیحت امام)

درس نهم (نصیحت امام) از جمله پاسخ سوالات را در این نوشتار می خوانید. کلیک کنید.

0 :
ادامه...

پاسخ سوالات درس هشتم فارسی پایه هفتم (زندگی همین لحظه هاست)

درس هشتم (زندگی همین لحظه هاست) از جمله پاسخ سوالات را در این نوشتار می خوانید. کلیک کنید.

0 :
ادامه...

معنی شعر علم زندگانی پایه هفتم

در این بخش معنی شعر علم زندگانی (کلاس هفتم) را به تفکیک هر بیت مشاهده خواهید کرد.

0 :
ادامه...


پاسخ سوالات درس هفتم فارسی پایه هفتم (علم زندگانی)

درس ششم (علم زندگانی) از جمله پاسخ سوالات را در این نوشتار می خوانید. کلیک کنید.

0 :
ادامه...

پاسخ سوالات درس ششم فارسی پایه هفتم (قلبم را به چه کسی بدهم؟)

درس ششم (قلبم را به چه کسی بدهم؟) از جمله پاسخ سوالات را در این نوشتار می خوانید. کلیک کنید.

0 :
ادامه...

معنی شعر توفیق ادب فارسی پایه هفتم

در این بخش معنی شعر توفیق ادب (کلاس هفتم) را به تفکیک هر بیت مشاهده خواهید کرد.

0 :
ادامه...

پاسخ سوالات درس چهارم فارسی پایه هفتم (زیبایی شکفتن)

درس سوم (زیبایی شکفتن) از جمله پاسخ سوالات را در این نوشتار می خوانید. کلیک کنید.

0 :
ادامه...

پاسخ سوالات درس سوم فارسی پایه هفتم (نسل آینده ساز)

درس سوم (نسل آینده ساز) از جمله پاسخ سوالات را در این نوشتار می خوانید. کلیک کنید.

0 :
ادامه...
1 2 مطلب : 14
تبلیغات

علامه حلی
دبیرستان دخترانه مدبران
مجموعه مدارس سرای دانش
مجتمع نشانه رستا
راهنمای تیزهوشان نهم
راهنمای تیزهوشان ششم